Takaisin

Palaute poiki tehostettuja alusliikennepalveluja

Palaute poiki tehostettuja alusliikennepalveluja

Julkaistu 24.5.2013

Asiakaspalautekyselyssä 2012 esiin nousseet kehittämiskohteet näkyvät meriliikenteenohjauksen toiminnassa. Keräsimme 14.6. - 1.9.2012 anonyymin asiakaspalautekyselyn avulla tietoa, miten meriliikenteenohjauksen (VTS, GOFREP ja Turku Radio) toiminta on vastannut asiakkaiden odotuksia ja miten toimintaa voidaan kehittää.

Meriliikenteenohjaus on keskittynyt asiakaspalvelun parantamiseen mm. tehostamalla alusliikenneohjaajien kielenhuoltoa sekä lainsäädännön monipuolisempaa käyttämistä VTS-työssä.
Toimintaohjeet ja alusliikenneohjaajien simulaattoriharjoittelut on yhtenäistetty eri alueiden välillä. Simulaattoriharjoituksissa painotetaan täyden toimivallan käyttämistä ja liikennetilanteisiin puuttumista ajoissa. VTS:n rooliin ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi alusliikenneohjaajien koulutuksessa panostetaan lakiasioiden ja toimintavaltuuksien selkeyttämiseen. Myös englanninkielisen fraseologian yhtenäistäminen on aloitettu.

Meriliikenteenohjauksen toimintakenttään on otettu takaisin Bothnia VTS:n palvelu. Bothnia VTS:n kehitys jatkuu ja palvelutaso on päätetty nostaa kattamaan myös liikenteenjärjestely- ja navigointiapupalvelut 1.6.2013 alkaen. Tästä tiedotetaan erikseen merenkulun julkaisuissa.

Talvikauden yhteistyötä kehitetään VTS:n, jäänmurtajien ja luotsien välillä. Yhteistyökokouksia on lisätty ja mm. luotsipaikkaselvitykset on laadittu yhteistyössä luotsien kanssa.

Tiedonkulun nopeuttamiseksi Master’s Guidet on nyt julkaistu myös html-muodossa ja tiedot viedään ulkomaisiin julkaisuihin.

Saadut palautteet tukevat englanninkieliseen alusliikennepalveluun siirtymistä merialueilla. Tätä merenkulun turvallisuutta parantavaa asiaa ryhdytään valmistelemaan.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita. Palautteet ovat erittäin tärkeitä meriliikenteenohjauksen laadun tarkkailun ja palvelun ylläpidon kannalta. Niiden kerääminen ja seuranta on osa laatujärjestelmäämme. Työ meriliikenteenohjauksen kehittämiseksi jatkuu ja toivommekin palautetta myös jatkossa. Lähetämme palautekyselyn asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme joka toinen vuosi, joten seuraava kysely on ajankohtainen ensi vuonna 2014.

Lisätietoja

Thomas Erlund
Meriliikenteenohjausyksikön päällikkö
Puh. 020 637 3213
 


reaktionapit