Takaisin

Palauta mieleesi väistämissäännöt ja vältä vaaratilanteet isojen alusten kanssa

Palauta mieleesi väistämissäännöt ja vältä vaaratilanteet isojen alusten kanssa

Julkaistu 20.5.2015

Kevät on tullut ja odotettu veneilykausi lähtee käyntiin. Turvallisen veneilyn varmistamiseksi haluamme muistuttaa väistämissääntöjen noudattamisesta. Veneiden ja purjeveneiden velvollisuutena on väistää Suomen kauppamerenkulun väylillä ja Saimaan syväväylillä liikkuvia kauppa-aluksia.

Suomen rannikon kauppamerenkulun väylillä ja Saimaan syväväylillä liikkuu ympäri vuoden kauppa-aluksia, joita veneiden ja purjeveneiden on väistettävä vaaratilanteiden välttämiseksi. Veneiden tulee väistää kauppa-aluksia, sillä kauppa-alusten ohjaaminen on hidasta, eivätkä ne voi suuren syväytensä takia poistua väyläalueelta.

Meriteiden säännöissä mainitaan muun muassa seuraavat asiat:

  • Alle 20-metrisen aluksen tai purjealuksen kuuluu väistää alusta, joka voi navigoida turvallisesti vain itse ahtaassa kulkuväylässä (9.b).
  • Ahtaan kulkuväylän ylittäminen on kielletty, mikäli ylitys häiritsee vain itse ahtaassa kulkuväylässä navigoimaan kykenevän aluksen kulkua (9.d).
  • Väistämistoimenpiteet on tehtävä hyvissä ajoin, jotta väistämisvelvollinen alus ei häiritse väistettävän kulkua (8.f.1).

Käytännössä ahtailla kulkuväylillä tarkoitetaan lähes kaikkia Suomen rannikon ja sisävesien väyliä lukuun ottamatta ulkomerellä sekä muilla avoimilla ja syvillä selkävesillä kulkevia väyliä ja väyläosuuksia. Lisätietoa vesiväyliin liittyvistä käsitteistä löytyy tästä Liikenneviraston ohjeesta.

Komentosillalta pienempiä veneitä on vaikea nähdä

Suuren aluksen komentosillalta on huikeat näkymät pitkälle horisonttiin. Vaikka komentosillalta näkee pitkälle, voi pienten alusten havainnointi kärsiä. Alla olevassa kuvassa on näkymä matkustaja-autolautan komentosillalta. Esimerkin on tarkoitus havainnoida, kuinka pieneltä tämä aluksen ja perässä tulevan risteilijän välissä kulkeva vene näyttää komentosillalta katsottuna.

Vältä läheltä piti -tilanteet

Viime vuosina VTS-keskukset ovat raportoineet useita läheltä piti -tilanteita, jotka ovat aiheutuneet veneilijän ajettua liian läheltä väylällä kulkevaa kauppa-alusta. Alukset eivät voi suuren syväytensä vuoksi liikkua turvallisesti muualla kuin väylillä ja väyläalueilla, joten tilaa väistää toista alusta on vähän.

Suuren kauppa-aluksen hätäpysäytys (ts. koneet kaikki taakse) kestää kauan ja alus ehtii kulkea useita satoja metrejä, aluksesta ja sen nopeudesta riippuen jopa kilometrin, ennen kuin se on kokonaan pysähtynyt. Samalla aluksen ohjailukyky heikkenee merkittävästi. On selvää, että tällainen toimenpide matalilla ja karikkoisilla vesillämme aiheuttaa vaaratilanteen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että veneilijät muistavat noudattaa meriteiden sääntöjen mukaisia väistämisvelvollisuuksiaan.

Alla olevassa kuvassa on esimerkkinä 250-metrisen tankkerin pysähtymismatka noin 18 solmun vauhdista crash stop -testissä (hätäpysäytys). Aikaa pysähtymiseen on kestänyt lähes 9 minuuttia ja alus on sinä aikana edennyt 2650 metriä.

Väistämissäännöt pätevät myös purjehduskilpailuissa

Purjehduskilpailujen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää valmistella kilpailut huolella, jotta vältytään vaaratilanteilta kauppamerenkulkuun käytettävillä väylillä. Purjehduskilpailuissa pätevät samat, yllä mainitut väistämissäännöt. Purjehduskilpailuja järjestävien tahojen tulee ilmoittaa kilpailuista Liikennevirastolle vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Tarkempaa tietoa sekä ilmoituslomake laitetaan Liikenneviraston verkkosivujen etusivulle MERI-valikon (löytyy sivun oikeasta ylänurkasta) alle toukokuun aikana.

Nämä asiat mielessä pitäen toivomme kaikille vesillä liikkujille suotuisia tuulia ja antoisaa veneilykautta 2015!
 

Turvallisuusterveisin, 

Meriliikenteenohjaus, Liikennevirasto


reaktionapit