Takaisin

Pääsiäisliikenteessä talvisilla nopeuksilla

Pääsiäisliikenteessä talvisilla nopeuksilla

Julkaistu 27.3.2013

(päivitetty) Talvi- ja pimeän ajan alennettuja nopeusrajoituksia voidaan alkaa poistaa porrastetusti etelästä ja rannikolta alkaen. Yhä jatkuvien yöpakkasten takia kuitenkin pääosassa maata nopeusrajoituksia aletaan muuttaa vasta 8.4. alkaen. Suurin sallittu nopeus käy ilmi tiellä olevasta nopeusrajoitusmerkistä.

Nopeusrajoituksia on mahdollista alkaa muuttaa viikoilla 14 ja 15  portaittain etelästä pohjoiseen ja rannikoilta sisämaahan, liikenteen kannalta mielekkäinä jaksoina. 

Jos kuitenkin on odotettavissa huonoja sää- ja kelioloja, muutosten käynnistämistä voidaan myöhentää aina huhtikuun loppuun saakka. Sallitut enimmäisnopeudet nousevat lähes 9000 tiekilometrillä

Pääteillä talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta tieosuuksia, joilla on pysyvästi alempi rajoitus. Tieosilla, joilla on vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit, kesänopeuksia on voitu siirtyä käyttämään valoisaan aikaan ja hyvissä keliolosuhteissa jo maaliskuun alusta alkaen. Myös tien kunto vaikuttaa nopeusrajoitukseen.

Ajonopeus olosuhteiden mukaan

Ajokelit tiestöllä saattavat vaihdella vielä paljonkin tienkohdittain ja vuorokaudenajoittain. Vaikka alennetut nopeusrajoitukset poistuvatkin, on autoilijoiden syytä tarkkailla kelejä ja sovittaa ajonopeutensa muuttuvien olosuhteiden mukaisiksi. Esimerkiksi yöpakkaset tai lumi- ja räntäsateet saattavat heikentää ajo-olosuhteita huomattavastikin. Turvallinen ajo saattaa edellyttää huomattavasti osoitettua alempaa nopeutta. Etäisyys edellä ajavaan vaikuttaa liikennetilanteisiin reagoimiseen.

Suurinta sallittua nopeutta säätelevät liikennemerkkien ohella myös liikennesäännöt. Tieliikennelaki velvoittaa kuljettajaa ottamaan huomioon muun muassa tien kunnon, sään, kelin, näkyvyyden ja liikenneolosuhteet sekä pitämään nopeuden sellaisena, että ajoneuvo voidaan pysäyttää aina näkyvissä olevalla ajoradan osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Kevät tuo myös lisää kevyttä liikennettä maanteille. Jalankulkijat, pyöräilijät ja mopoilijat on syytä ottaa huomioon ja jättää heille riittävä tila kohdattaessa tai ohitettaessa sekä välttää lian ja soran roiskuttamista. Keväällä olosuhteet tien reunassa voivat olla pitkään huonommat kuin itse ajoradalla.

 


reaktionapit