Hyppää sisältöön

Pääkaupunkiseudun junaliikenteen kasvu edellyttää lisää kalustoa ja niille varikoita

Julkaistu 11.05.2020

Pääkaupunkiseudun junaliikenteen suosio on kasvanut ja matkustajamäärät edellyttävät vuorotarjonnan lisäämistä tulevaisuudessa. Vuorotarjontaa varten HSL on hankkimassa lisää junakalustoa, mikä puolestaan edellyttää uutta varikkoa junien huoltoa ja säilyttämistä varten. Tulevaisuudessa, kun myös muu junaliikenne kasvaa, tarvitaan kolme varikkoa HSL-liikenteen operointia varten.

Kasvavan pääkaupunkiseudun liikkumisessa nojataan yhä vahvemmin joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää pullonkaulojen poistamista monella eri rintamalla.  Väyläviraston ja HSL:n tekemässä esiselvityksessä on käyty läpi varikkovajeen ratkaisuvaihtoehtoja HSL-alueella Kirkkonummella, Keravalla, Espoossa ja Vantaalla.  

Varikot ovat edellytys junaliikenteen kehittämiselle. Junaliikenteen matkustajamäärien ennustetaan kasvavan edelleen ja matkustajapaikat eivät riitä nykyisissä junissa ruuhkahuippujen aikaan enää 2020-luvun lopulla. HSL:n tavoitteena on saada uusi junakalusto käyttöön 2020-luvun puolivälissä.

Kaksi toteutuspolkua

Varikko tarvitaan kaupunkiratojen eli Rantaradan ja Pääradan päihin sekä Kehäradan varteen. Sijoitustarkastelussa on ollut mukana Jäspilä (Kerava), Luoma ja Vuohimäki (Kirkkonummi) Mankki (Espoo) ja Petas (Vantaa).

Esiselvityksessä toteutuspolut lähtevät liikkeelle kunnossapitovarikon rakentamisesta joko Rantaradalle tai Kehäradalle, jota seuraa pääradan säilytysvarikon rakentaminen Jäspilään. Tämän jälkeen toteutetaan toinen huoltovarikko joko Rantaradalle tai Kehäradalle.

Kun kaikki kolme uutta varikkoa on käytössä, Ilmalan varikolta voidaan vapauttaa tilaa kaukoliikenteen käyttöön. Tämä helpottaa ruuhkaa Helsingin ja Pasilan välillä ja mahdollistaa kaukojunaliikenteen kehittämisen. Helsingin ja Pasilan välinen ruuhka on yksi pääkaupunkiseudun ja valtakunnallisen junaliikenteen kriittisimmistä pullonkauloista.

Esiselvitys tukee päätöksentekoa

Valmistunut esiselvitys on jatkoselvitys vuonna 2019 valmistuneelle selvitykselle, jossa tarkasteltiin varikon mahdollisia sijainteja Rantaradan suunnassa. Nyt valmistunut selvitys tarkastelee varikkotarpeita koko HSL:n alueella. 

Esiselvitys tarjoaa tietoa, jota kunnat voivat hyödyntää varikoiden sijaintia koskevassa päätöksenteossa. Varikoiden sijainnista sovitaan seudun yhteistyössä.

Varikoiden jatkosuunnittelu edellyttää kaavoitutusta ja ratasuunnittelua, joiden yhteydessä kansalaisilla on mahdollisuus ottaa tarkemmin kantaa suunnitteluun. Toteuttamisvaiheeseen voidaan päästä vuosina 2024-2027.

Lisätietoa:

- Esiselvitys

- Usein kysyttyä kalustohankinnasta ja varikoista, mikäli et löydä vastausta näistä, voit olla yhteydessä projektipäällikköön soittoaikana

Lisätiedot medialle:

Väylävirasto, projektipäällikkö Kaisa Kauhanen p. 029 534 3368

HSL, ryhmäpäällikkö Johanna Wallin p. 09 4766 4029

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.