Hyppää sisältöön

Oulun ratapihojen turvalaiteurakka käynnistyy

Julkaistu 01.07.2020

Oulun ratapihojen turvalaitteiden uusiminen alkaa heinäkuussa johtoteiden rakentamisella. Suunnittelutyötä on tehty viime vuodesta lähtien ja hankkeen on määrä valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Turvalaitteiden käyttöönottovaiheesta aiheutuu ajoittaista häiriötä raideliikenteelle.

Turvalliset ratapihat

Oulun rautatieliikennepaikkaan kuuluvat Oulunlahden, Nokelan, Oulun tavaran ja aseman sekä Tuiran ratapihat. Ratapihoilla on useita eri aikakauden laitteita, jotka ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Uudet turvalaitteet parantavat ratapihojen turvallisuutta ja mahdollistavat tulevaisuudessa eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän, eli ERTMS-järjestelmän käyttöönoton.

Tällä hetkellä liikennöinti etenkin Oulun sataman suuntaan on haasteellista käsikäyttöisten turvalaitteiden takia. Tietokoneavusteisen ohjausjärjestelmän avulla raiteita pystytään käyttämään tehokkaammin ja siten liikenne sataman suuntaan helpottuu. Uusittujen turvalaitteiden myötä koko Pohjois-Suomen junaliikenteen häiriöt vähenevät.

Kolmen vuoden projekti

Hanke aloitetaan kaapelireittien ja opastimien perustusten rakentamisella. Syksyllä on vuorossa laitetilojen rakentaminen. Käyttöönottovaihe on vuosina 2022–2023, jolloin laitteiden käyttöönotosta aiheutuu ajoittaista haittaa liikenteelle.

Hankkeen budjetti on 35 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Väyläviraston Projekti-insinööri Miikka Uotila, puh 029 534 3262, [email protected]

Rakennuttajakonsultin projektipäällikkö Pekka Saari, Ramboll, puh. 050 492 7360, [email protected]

Turvalaitetöiden rakennuttaja, Lauri Luoma, Ramboll, puh. 050 346 6657, [email protected]

Liitteet

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta