Hyppää sisältöön

Oulun ja Kokkolan ratapihojen turvalaitejärjestelmien uusiminen alkaa

Julkaistu 3.5.2021 10.34

 

Oulun ja Kokkolan ratapihojen turvalaitejärjestelmien uusiminen etenee, sillä urakoiden kilpailutuksia on saatu päätökseen. Työt ratapihoilla aloitetaan tarkempien suunnitelmien valmistuessa. Kummankin kaupungin ratapihalle rakennetaan laitetilat sekä asennetaan kaapelireittejä, opastimia ja muita turvalaitejärjestelmien edellyttämiä ulkolaitteita. Työtä tehdään junaliikenteen ehdoilla, mutta pienet häiriöt liikenteelle ovat mahdollisia. 

Väyläviraston hankkeessa nykyaikaistetaan suurin osa molempien ratapihojen turvalaitejärjestelmistä ja tehdään pieniä muutoksia Oulun ratapihan raiteistoon. Ulkolaiteurakat sisältävät opastimien, turvalaitekaappien, kaapeleiden ja junakulunvalvonnan elementtien asentamisen. Laitetilarakennuksiin asennetaan turvalaitejärjestelmän sisälaitteet. Oulun ratapihalla parannetaan myös päällysrakennetta, kun 12 vaihdetta uusitaan. GRK Rail Oy rakentaa laitetilat molempiin kaupunkeihin. Kokkolaan ulkolaitteet toimittaa NRC Group Finland Oy.  

”Tämä projekti nostaa Oulun ja Kokkolan ratapihojen turvallisuutta ja käytettävyyttä merkittävästi”, kertoo projektipäällikkö Jouni Vauhkonen Väylävirastosta.  

Turvalaitejärjestelmä tuo turvaa ja helpottaa liikenteen ohjausta 

Perustusten rakentaminen ja muut valmistelevat työt käynnistyivät ratapihoilla jo keväällä 2020. Väylävirasto ja Siemens Mobility Oy allekirjoittivat sopimuksen turvalaitejärjestelmän toimituksesta saman vuoden elokuussa.  

Uudet turvalaitteet parantavan turvallisuutta ja mahdollistavan eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän eli ERTMS-järjestelmän käyttöönoton. Järjestelmä yhtenäistää koko Euroopan rautatieliikenteen ohjauksen. Lisäksi turvalaitteiden uusiminen vähentää merkittävästi ratapihojen korjausvelkaa. ​ 

Turvalaitteet otetaan vaiheittain käyttöön vuosien 2022–2023 aikana, ja hanke valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Hanke maksaa Oulussa 35 miljoonaa euroa ja Kokkolassa 8 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja:   

Projektipäällikkö Jouni Vauhkonen 
Väylävirasto 
Puh. 029 534 3268 
[email protected] 

Rakennuttajakonsultin projektipäällikkö Pekka Saari 
Ramboll CM Oy 
puh. 050 492 7360 
[email protected]  

Liitteet