Hyppää sisältöön

Opas väylien esiselvitysten laatimisesta nyt saatavilla

Julkaistu 31.1.2023

Väylävirasto on julkaissut uuden oppaan väylien esiselvitysten laatimisesta. Oppaan tarkoituksena on selkeyttää esiselvitysten roolia suunnittelujärjestelmässä ja yhtenäistää erilaisissa esiselvityksissä tuotettavan tiedon tasoa. Opas tarjoaa myös käytännönläheisiä vinkkejä ja työkaluja esiselvitysten laatimiseen.

Kuvituskuva rakenteilla olevasta tiestä.

"Opas on tarkoitettu Väyläviraston, ELY-keskusten ja muiden viranomaisten sekä esiselvityksiä työstävien konsulttien tueksi", sanoo oppaan laatimista ohjanneen projektiryhmän puheenjohtaja Erika Helin Väylävirastosta.

Uusi opas selkeyttää esiselvitysten laatimista. Aikaisemmat, yli kymmenen vuotta sitten julkaistut ohjeet olivat väylämuotokohtaisia, ja esisuunnittelua sivuttiin myös useammassa oppaassa. Nyt tietoa on ajanmukaistettu, selkeytetty ja koottu yhteen.

"Esiselvityksiin on tullut myös uusia vaatimuksia. Taustalla on muun muassa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja sen toimeenpano. Tavoitteena on, että tämä opas luo aikaisempaa paremmat lähtökohdat esiselvitysten laatimiselle", Helin kertoo.

Mikä on esiselvitys?

Väylien esisuunnittelu on prosessi, jossa kartoitetaan yhden tai useamman väylähankkeen tarpeellisuutta, vaihtoehtoisia ratkaisuja, ajoitusta sekä suunnittelun käynnistämisen (tai jatkamisen) perusteluita. Esisuunnitteluvaiheen lopputuotos on esiselvitys.

Esiselvityksessä tarkastellaan ongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja sekä hankkeiden tarpeellisuutta, alustavia toteuttamismahdollisuuksia, vaikutuksia ja vaiheistusta. Esiselvitykseen tulee kirjata myös suositukset jatkotoimenpiteistä ja lähtökohdat jatkosuunnittelulle.

Jatkotoimenpiteet voivat koskea esimerkiksi lisäselvityksiä, lausuntokierroksia, päätöksentekoa, YVA (ympäristövaikutusten arviointi) -prosessia, yleissuunnittelun käynnistämistä, pienempien toimenpiteiden toteuttamista taikka suunnittelun lopettamista. Esiselvitystyön aikana tehdyt havainnot ja tulokset välitetään lähtökohdaksi jatkosuunnitteluun.

Esiselvityksessä esitetyt toimenpiteet tarkentuvat ja saavat lainvoiman myöhemmin mahdollisesti laadittavien kaavojen sekä yleis-, tie- ja ratasuunnitelmien kautta.

"Esiselvitysopas on luonteeltaan yleispiirteinen ja suositteleva – tavoitteena on helpottaa esiselvitysten laatimista, ei luoda uusia vaatimuksia tai tehdä prosesseista aikaisempaa raskaampia. Tavoitteena on, että esiselvitys on jatkossakin joustava tapa hahmotella suunnittelun lähtökohtia, tavoitteita ja erilaisia ratkaisumalleja", Helin summaa.

Tutustu väylien esiselvitysten laatimisen oppaaseen
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta