Takaisin

Onko sinulla tiedossa kokeiluaihioita vauhdittamaan uudistuvaa liikennepolitiikkaa?

Onko sinulla tiedossa kokeiluaihioita vauhdittamaan uudistuvaa liikennepolitiikkaa?

Julkaistu 11.6.2014

Erilaiset viranomaisten ja yritysten, useimmiten yhdessä toteuttamat kokeilut on linjattu keskeiseksi keinoksi vauhdittaa liikennepolitiikan uudistuvien toimintamallien kehittymistä. Näissä kokeiluissa toimintamallien ja palveluiden toimivuutta testataan ja havainnollistetaan käytännössä, kehitetään edelleen liikennejärjestelmätason vaikutusten saavuttamiseksi. Kokeiluilla pyritään monistettavuuteen muuallekin kuin kokeilukohteeseen. Kokeilussa on myös hyväksyttävä se, ettei kerralla tule välttämättä valmista. Matkan varrella opitaan mikä toimii ja mikä ei. Tästä jatketaan tarvittaessa uudella kokeilulla. Uutta luodessa kaikkea ei voi etukäteen suunnitella, joten kokeilukynnys pidetään alhaalla.

Ilmoita kokeilusta kokeilukortilla

Liikenteen hallinnonalan kokeiluja koordinoi liikennepolitiikan toimintatapojen uudistamisen ohjausryhmän alainen hanke. Hankkeeseen kuuluvat jäsenet LVM:stä (Maria Rautavirta, Marko Forsblom), Liikennevirastosta (Juuso Kummala) ja Trafista (Mikko Räsänen, pj.; Atte Melasniemi, siht.)

Nyt uusia kokeiluaihioita tai tiedot käynnistyvistä/käynnissä olevista kokeiluista voi toimittaa suoraan hankeryhmän jäsenille kokeilukortilla.

Kokeilujen hallintaa varten hankkeessa on muodostettu taustakehikko:

Hanke ylläpitää kokeilusalkkua, jolloin kokeilujen perustiedot löytyvät yhdestä paikasta ja tarvittaessa voidaan edistää tärkeiksi arvioitujen kokeilujen käynnistymistä. Kokeilujen hankeryhmä ei suoraan osallistu eri kokeilujen rahoittamiseen, mutta auttaa kokeilujen viemisessä osaksi hallinnonalan hankekokonaisuuksia sekä mahdollisuuksien mukaan auttaa myös soveltuvien rahoituskanavien kartoittamisessa. Kokeilujen valmistuttua hanke levittää niistä opittuja hyviä käytäntöjä. Tällä hetkellä kokeilusalkussa ovat seuraavat kokeilut:

 • Rajanylityksen ennakkovarausjärjestelmä
 • Hajallaan – yhdessä, haja-asutuspalvelut tien kunnossapidon alueurakan yhteydessä
 • Helsinki-Pietari älyliikennekäytävä -ajantasainen tieto liikkujille
 • Kutsuplus -kysyntäohjautuva kutsujoukkoliikennemuoto
 • Liikennelabra (Liikenteen sähköiset palvelut)
 • Lentomatkustajalle toimiva matkaketju Kuopion lentoaseman seudulla
 • Kevyesti tulevaisuuteen -kulkutapamuutos tosiTV-ohjelman avulla
 • Kuljettajaton ajoneuvo, case Citymobil2
 • Trafisafe-hanke  -uusien kuljettajien onnettomuusriskin vähentäminen ajotapapalautteen avulla
 • Tampereen seudun seutulippu -sama lippu junaan ja bussiin
 • Uusia tuulia päällysteiden ylläpitoon -joukkoistamista väylänpidossa
 • VaReS -vakuutus- ja rekisteröintiprosessien sähköistäminen ja yhdistäminen
 • Tieliikennelain uudistamiseen liittyvät mahdolliset kokeilut
 • Kevyen liikenteen turvallisuutta taajamissa edistävien ratkaisujen kokeilu
 • Monimuotoinen pysäköinti tehostamaan urbaanin tilan käyttöä, case Helsinki-Vantaan lentoasema
 • Liikkumisen ohjaus liikennehankkeessa, case Turun kehätie
 • EkoTrafi -opas turvallisen ja ympäristöystävällisen auton hankintaan
 • Road Train -logistisen kilpailukyvyn parantaminen suurrekoilla
 • Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen hyödyntämällä eri tienpitäjien väyliä
 • Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli
 • Arolammin (vt3) eritasoliittymän rahoitusmallikokeilu
 • Liikenneratkaisut vauhdittamaan Kaakkois-Suomi kasvu-uralle – miten uusilla toimintatavoilla voitaisiin varmistaa alueella tarvittava liikenteen palvelutaso nykyistä tehokkaammin?

Suurin osa näistä on jo käynnissä tai valmistelussa, muutamat vasta alustavia ideoita.

 

 


reaktionapit