Hyppää sisältöön

Notified Body -tarkastuksilla varmistetaan Liikenneviraston hankkeiden laadukas työnjälki

Julkaistu 1.10.2018

Ilmoitettu laitos tarkisti keskiviikkona 26.9. Pasila–Riihimäki -ratahankkeeseen liittyen Järvenpään seudun uudistuksia sekä raidetöitä Saunakallion, Järvenpään ja Ainolan juna-asemien välillä. Tarkastuksen suoritti ruotsalainen Vanaheim-niminen laitos tarkastajanaan Håkan Johansson. Uusi raide otettiin käyttöön tänään 1.10.

Ennen kuin uusi läntinen lisäraide ja uusi laituri 1 voidaan ottaa käyttöön Saunakallion ja Järvenpään asemilla, ratatöiden laadun tarkastaa riippumaton taho, niin sanottu Notified Body (suomeksi ilmoitettu laitos). Ilmoitetuille laitoksille toimiluvan myöntää kunkin maan Liikenteen turvallisuusvirasto, ja luvan saanut voi toimia koko EU-alueella.

Ilmoitettu laitos toimii EU-vaatimusten valvojana

Tarkastuksella varmistettiin, että hankkeen ratatyöt on suunniteltu ja toteutettu EU:n lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Radan rakenteiden, sähköratarakenteiden sekä turvalaitteiden tulee täyttää EU:n asettamat yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) vaatimukset. Kyseisellä menettelyllä varmistetaan, että kaikissa EU-maissa on samat vaatimukset rautatiejärjestelmien rakenteellisten osajärjestelmien välillä.

Ilmoitettu laitos (NoBo) valvoo työn yhdenmukaisuutta jo hankkeen rakennussuunnitteluvaiheessa ja lopullinen tarkastus suoritetaan ennen hankkeen käyttöönottoa. Tarkastuksen kaikki vaatimukset asettaa EU:n rautatievirasto (ERA).
"Rakennussuunnitteluvaiheessa ilmoitettu laitos tarkastaa suunnitelmia ja tekee sitten matriisin, johon siirretään kaikki ne suunnitelmat, jotka on hyväksyttävä yhteentoimivuuden vaatimusten mukaisina. Ennen käyttöönottoluvan saantia tarkistetaan, että hanke on rakennettu matriisissa olevien hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti", Liikenneviraston projektijohtaja Juha Kansonen kertoo.

Tarkastus määrittelee hankkeen onnistumisen

Tarkastus on erittäin kriittinen hankkeen onnistumisen kannalta. Projektinjohtaja Kansonen myöntää, että tarkastuspäivänä työmaalla on tavallista jännittyneempi tunnelma.
"Tämä on meille erittäin tärkeä päivä. Tarkastus määrittää pitkälti sen, olemmeko onnistuneet tai epäonnistuneet hankkeessa. Olemme kuitenkin aina tehneet hankkeen suunnittelun, toteutuksen ja omat tarkastuksemme huolellisesti, joten olemme voineet olla tarkastuksen suhteen melko levollisin mielin. Tarkastuksen läpäisy ei kuitenkaan koskaan ole itsestäänselvyys", Kansonen sanoo.

Järvenpään ratatöille vihreää valoa

Suomessa aiemminkin vastaavanlaisia tarkastuksia tehnyt Håkan Johansson oli mielissään näkemästään, eikä nähnyt esteitä hankkeen käyttöönotolle.

Kansoselle tarkastuksen läpäisy ei tullut suurena yllätyksenä.
"Osasimme odottaa tätä tulosta, mutta ainahan se on suuri helpotus, kun hankkeelle annetaan käyttöönottolupa", Kansonen toteaa tyytyväisenä.

Hanke verkossa: https://www.liikennevirasto.fi/helsinki-riihimaki

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta