Hyppää sisältöön

Nordic Way3 kehittää Pohjoismaiden rajat ylittäviä älyliikenteen ratkaisuja – tiedonvaihto ja automaatio hankkeen ytimessä

Julkaistu 12.11.2021

Miltä kuulostaisi, jos tulevaisuudessa autosi kommunikoisi sujuvasti tienvarressa olevien opasteiden, hälytysajoneuvojen ja liikennevalojen kanssa? Entä ajatus siitä, että vuonna 2050 kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet voitaisiin välttää älykkäiden liikenneratkaisujen avulla?

Nordic Way3 -hankkeen tavoitteena on kehittää älykkäitä, rajat ylittäviä liikenteen logistiikkaratkaisuja ja erityisesti kaupunkiympäristöön soveltuvia C-ITS-ratkaisuja (Cooperative Intelligent Transport Systems and Services) pohjoismaisissa olosuhteissa. Hanke kytkeytyy EU:n komission strategiaan, jossa verkottuneet ajoneuvot, kuljettajan kyky ennakoida sekä täsmällinen ja aiempaa nopeampi tiedonvaihto lisäävät turvallisuutta. Komission strategian tavoitteena on, että kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet puolittuvat vuoteen 2023 ja ne saadaan vältettyä kokonaan vuoteen 2050 mennessä.

"Yhteistyö Pohjoismaiden kanssa on hedelmällistä, sillä meillä on samankaltaiset sääolosuhteet ja pitkät perinteet yhdessä toimimisesta. Yhteistyö on helppoa, resurssit saadaan keskitettyä tehokkaammin, ja meitä arvostetaan ryhmänä EU-tasolla", kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Anna Schirokoff.

Hankkeessa mukana Suomesta ovat Traficom, Väylävirasto ja Fintraffic sekä Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit. Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta hankkeessa mukana on tieliikenneviranomaisten lisäksi yksityisiä toimijoita ja kaupunkeja. Ruotsi koordinoi koko hanketta ja Traficom hankkeen Suomen osuutta.

"Suomen tekemisiä ohjaavat kuntien tarpeet sekä tekeillä oleva valtioneuvoston periaatepäätös liikenteen automaation edistämisestä. Automaation edistämissuunnitelman perusteella voimme käynnistää valtakunnallisia tavoitteita tukevia pilotointiprojekteja", avaa Schirokoff.

Hankkeen projekteissa kartoitetaan pohjaa automaattiselle liikenteelle 

Digitaaliset liikennesäännöt voivat tulevaisuudessa auttaa ajoneuvoja reagoimaan liikenneopasteisiin ja -merkkeihin jopa ilman ihmiskuljettajan puuttumista. Digitalisoitujen liikennesääntöjen selvitystyössä on keskitytty kartoittamaan, miltä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta edistävät digitalisoidut liikennesäännöt voisivat näyttää tulevaisuudessa, ja mitä niiden käytännön toteutus vaatii.

"Olemme tarkastelleet digitalisoituja liikennesääntöjä kolmen käyttäjätarinan näkökulmasta: voimassa olevat nopeusrajoitustiedot, erikoiskuljetusta ja muuta raskasta ajoneuvoa koskevat paikalliset rajoitus- ja korkeustiedot sekä tiedot liikkuvista ajoneuvoista, kuten tietyöajoneuvoista. Tarinat ovat kytkeytyneet vahvasti automaatioon ja siihen, kuinka esimerkiksi tietyömaista ja sääolosuhteista nousseet varoitukset voidaan viestiä tienkäyttäjille ennakoivasti, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Niklas Fieandt.

"AUTOMOTO-hankeprojektissa olemme puolestaan selvittäneet nykyisen moottoritieverkon soveltuvuutta automaattiajoon henkilöautojen ja rekkaletkojen näkökulmista. Olemme tutkineet mm. fyysistä ja digitaalista tieinfrastruktuuria, viestintäverkkoja ja paikannuspalveluita", kertoo Väyläviraston kehittämispäällikkö Jari Myllärinen.

AUTOMOTO-hankeprojektissa on myös kehitetty palveluluokittelukehikko, josta selviää, millaisia palveluita tietyn luokituksen tieosuus tarjoaa automaattiajamiseen. 

"Nyt tehty luokittelu on ensimmäinen laatuaan pohjoismaisissa olosuhteissa. Se hakee vielä muotoaan, ja sitä tullaan kehittämään tulevaisuudessa lisäselvitysten ja mahdollisesti käytännön testauksen avulla", jatkaa Väyläviraston asiantuntija Petri Antola.

Tiedonvaihdon ja automaation merkitys korostuu yllättävissä liikenneolosuhteissa

Tiedonvaihdon merkitys korostuu etenkin yllättävissä liikenneolosuhteissa, kuten onnettomuustilanteissa, ruuhkissa, säätilan muutoksissa ja tietyömaiden yhteydessä. Tulevaisuudessa näistä poikkeavista olosuhteista voidaan lähettää varoituksia tai tiedotteita automaattisesti suoraan tienkäyttäjän ajoneuvoon. Yksi hankkeen tavoitteista onkin rakentaa tiedonvaihtoalusta, joka kokoaa samaan paikkaan tieliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta tärkeän datan.

- Esimerkiksi moottoritiellä ajavan ajoneuvon kojelaudassa voi tulevaisuudessa alkaa vilkkua hälytysajoneuvon lähestymisestä varoittava heräte jo ennen kuin hälytysajoneuvon fyysisesti näkee tai kuulee, kertoo Fintrafficin projektipäällikkö Olli Rossi.

Fintraffic tekee hankkeessa pilotteja tiedonvaihtoalustaan, liikennevaloihin ja hälytysneuvojen varoituksiin liittyen. Pilottiprojekteissa pyritään löytämään käytännön ratkaisuja, joilla ajoneuvot, maastossa oleva infralaitteisto sekä tieverkostoa hallinnoivat viranomaiset voivat vaihtaa tietoa keskenään parantaakseen turvallisuutta. Tavoitteena on myös selvittää, kuinka kaikki liikenteeseen liittyvä data voidaan teknisesti liittää saumattomasti osaksi samaa tiedonvaihtojärjestelmää.

Tulevaisuudessa Euroopan yhteinen tiedonvaihtoalusta

Yhteiset standardit ja toimintamallit ovat avainasemassa turvallisen automaattiajamisen kannalta. Hankkeessa etsitään yhteensopivia ratkaisuja Pohjoismaiden kesken, mutta tavoite on, että tulevaisuudessa käytössä on koko Euroopan laajuinen yhteinen tiedonvaihtoalusta. 

Yhteinen alusta rikastaa dataa ja luo mahdollisuuksia jakaa tulevaisuudessa nykyistä monipuolisemmin tietoa eri osapuolten kesken. Samalla datan laatu paranee, mikä mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja liikenteen parissa työskenteleville yrityksille. Tiedonvaihtoalusta luo mahdollisuuden tuoda kaikki liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta tukeva data samalle alustalle, kun on aiemmin ollut laitetoimittajien ja muiden toimijoiden omissa, rajatuissa järjestelmissä.

Liikenteen automaatio ja tiedonvaihto on laaja aihepiiri, jossa kaikki kytkeytyy toisiinsa. Yhteistyön merkitys korostuu, jotta aihepiiriä voidaan kehittää ja viedä eteenpäin tehokkaasti ja käytössä olevat resurssit parhaalla tavalla hyödyntäen. Tulevaisuudessa hankkeen eri osapuolet haluavatkin saada käyntiin Pohjoismaiden rajat ylittäviä pilottiprojekteja konkretisoimaan ja testaamaan Nordic Way3 -hankkeessa tehdyn selvitystyön tuloksia. 
 

Lisätietoja:

projektipäällikkö Niklas Fieandt, [email protected]

kehittämispäällikkö Jari Myllärinen, [email protected]