Takaisin

Nopeusrajoitukset talviaikaan

Nopeusrajoitukset talviaikaan

Julkaistu 19.10.2011

Talven ja pimeyden myötä lasketaan jälleen maanteiden nopeusrajoituksia kaikkiaan lähes 9000 kilometrillä. Näin halutaan vähentää onnettomuusriskiä, joka muuten kohoaisi pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla kelillä moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja sulalla kelillä ajamiseen.

Nopeusrajoitukset alennetaan viikolla 43 porrastetusti pohjoisesta alkaen. Koko maahan talvirajoitusmerkit on vaihdettu viimeistään perjantaina 28. lokakuuta.  Alennetut rajoitukset ovat voimassa kevääseen saakka, kunnes maalis-huhtikuussa siirrytään jälleen ajo-olojen parannuttua kesänopeusrajoituksiin.

Moottoriteillä korkein sallittu talvinopeus on 100 kilometriä tunnissa ja pääosalla muita maanteitä 80 kilometriä tunnissa. Sadan kilometrin nopeusrajoitus säilyy osalla Pohjois-Suomen vähäliikenteisistä teistä sekä esimerkiksi niillä Etelä- ja Keski-Suomen teillä, joilla ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella.

Nopeusrajoitus alenee 80 kilometriin runsaalla 8000 tiekilometrillä.  Moottoriteiden sadan kilometrin talvinopeus koskee runsasta 400 tiekilometriä. Lisäksi runsaat 300 kilometriä sellaista 80 kilometrin nopeusrajoitusaluetta, jolla on runsaasti raskasta liikennettä ja tienvarsiasutusta, muuttuu talveksi 70 kilometrin rajoituksiksi. Sään ja kelin mukaan muuttuvia rajoituksia on käytössä 330 tiekilometrillä. 

Talvirajoitusten ansiosta säästyy arviolta 15 ihmisen henki ja 50 jää loukkaantumatta. Alennetuista rajoituksista on muutakin hyötyä. Polttoaineenkulutus laskee ja päästöt vähenevät, rengasmelu pienenee ja päällyste kuluu hitaammin.

Huonoilla keleillä kannattaa ajaa talvirajoitustakin hitaammin

Hankalilla keleillä ajonopeutta on syytä alentaa jopa huomattavasti merkeillä osoitettua alemmaksi. Jo liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon lukuisia sekä omaan että muiden tienkäyttäjien turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa vaikkapa hirven ilmestyttyä tielle.

Tienkäyttäjää auttavaa ajantasaista liikennetietoa, kuten keliennuste ja tietoja tiesäästä löytyy Liikenneviraston nettipalvelun etusivulta.
 


reaktionapit