Takaisin

Nelostien remontti valmis Rovaniemellä

Nelostien remontti valmis Rovaniemellä

Julkaistu 11.11.2016

Rovaniemen kohdan perusparannus on valmistunut. Uudistusten johdosta liikenne keskustan välittömässä läheisyydessä sujuvoituu ja liikenneturvallisuus paranee. Myös kevyen liikenteen turvallisuus paranee.

Kesällä 2014 alkaneessa urakassa valtatietä kunnostettiin 2,5 kilometrin matkalta kaupungin ydinkeskustasta etelään Oijustielle asti. Hankkeessa rakennettiin ja uusittiin katuja, kevyen liikenteen väyliä ja kiertoliittymiä sekä rakennettiin ja kunnostettiin yhteensä 11 siltaa. Myös Rovaniemen kaupunki on kunnostanut alueen katuja ja katuliittymiä.

Viimeiset työt saatiin valmiiksi lokakuun lopulla. Kaikkiaan rakennustyöt etenivät ennakoitua nopeammin: kaikki väylät saatiin avattua liikenteelle jo viime syksynä.

– Hanke on ollut lappilaisittain erittäin vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudella, ja työmaa on väliaikaisine järjestelyineen aiheuttanut väistämättä haittaa liikenteelle. Tässä hankkeessa panostettiin erityisesti työnaikaiseen viestintään ja otettiin käyttöön somekanavat ensimmäisten Liikenneviraston hankkeiden joukossa. Facebook osoittautui todella hyväksi viestintäkanavaksi päivittäisten liikennejärjestelyiden muutoksissa ja vuoropuhelussa alueen asukkaiden kanssa, projektipäällikkö Keijo Heikkilä kertoo.

Nelostien peruskorjaus tulee lopulta arvioitua halvemmaksi. 25 miljoonan euron budjetista jää käyttämättä noin kaksi miljoonaa euroa. Rahat palautuvat valtiolle.

Kesällä 2018 Lapin vilkkaimpiin lukeutuvalle valtatielle laitetaan vielä lopullinen päällyste.
 

Lisätietoja:
Liikennevirasto: projektipäällikkö Keijo Heikkilä, p. 029 534 3582, keijo.heikkila@liikennevirasto.fi

www.liikennevirasto.fi/vt4rovaniemi
www.facebook.com/vt4rovaniemi
www.twitter.com/vt4roi

Valtatie 4 on kansainvälisesti merkittävä väylä. Rovaniemen kohdan perusparannus on ratkaisu valtatien liikenneongelmiin Rovaniemellä. Hanke käsittää valtatien parantamista 2,5 kilometrin matkalla välillä Oijustie–Erottaja. Henkilöautoilu, kevyt liikenne ja joukkoliikenne Rovaniemen keskustan välittömässä läheisyydessä sujuvoituu ja liikenneturvallisuus paranee. Rakentaminen toteutetaan vuosien 2014–2016 aikana. Urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikennevirasto

www.twitter.com/liikennevirasto


reaktionapit