Takaisin

Nelostie Rovaniemen kohdalla saa lopullisen päällysteen

Nelostie Rovaniemen kohdalla saa lopullisen päällysteen

Julkaistu 12.07.2018

Liikennevirasto teettää Rovaniemen kohdan perusparannushankkeelle lopullisen päällysteen heinäkuun lopulla. Päällystystyö aiheuttaa liikenteelle haittaa kahden viikon aikana.

Syksyllä 2016 valmistuneella Vt 4 Rovaniemen kohdan hankkeella tehdään päällystystöitä heinäkuun lopulla. Työt alkavat 16.7.2018 ja päättyvät 27.7.2018. Päällystystyö tehdään valtatielle 4 ja Oijustien rampeille.

Päällystystyöt tehdään pääasiassa yöllä, jotta liikenteelle aiheutettaisiin mahdollisimman vähän haittaa. Liikennejärjestelyitä joudutaan kuitenkin tekemään erityisesti Oijustien ramppien päällystämisen yhteydessä, silloin käytetään kiertoteinä Alakorkalontietä ja Vierustietä. Kiertotiehaitta kestää vain kaksi yötä.

Lisätietoja

Liikennevirasto: projektipäällikkö Keijo Heikkilä, p. 029 534 3582, keijo.heikkila@liikennevirasto.fi

www.liikennevirasto.fi/vt4rovaniemi
www.facebook.com/vt4rovaniemi
Twitter @vt4roi

Valtatie 4 on kansainvälisesti merkittävä väylä. Rovaniemen kohdan perusparannus on ratkaisu valtatien liikenneongelmiin Rovaniemellä. Hanke käsittää valtatien parantamista 2,5 kilometrin matkalla välillä Oijustie–Erottaja. Henkilöautoilu, kevyt liikenne ja joukkoliikenne Rovaniemen keskustan välittömässä läheisyydessä sujuvoituu ja liikenneturvallisuus paranee. Rakentaminen toteutetaan vuosien 2014–2016 aikana. Urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy.


reaktionapit