Hyppää sisältöön

Muutoksia Turunväylän liikennejärjestelyihin Kehä II–Tuomarila -lisäkaistatyömaan vuoksi

Julkaistu 23.05.2018

Liikenneviraston ja Espoon kaupungin hankkeessa Turunväylälle Kehä II:n ja Tuomarilan välille rakennetaan kolmannet kaistat, melusuojausta ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Hankkeen rakennustyöt aiheuttavat alueelle poikkeuksia liikennejärjestelyissä. Kesäkuussa Turunväylällä otetaan käyttöön kiertotie kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentamisen ajaksi.

Liikenneviraston ja Espoon kaupungin Vt 1 lisäkaistat Kehä II–Tuomarila -hankkeen rakennustyöt aiheuttavat tulevana kesänä poikkeuksia liikennejärjestelyissä Turunväylällä. Hankkeessa rakennettavan kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakennustöiden vuoksi Turunväylällä on käytössä kiertotie 4.6.–5.8. Kiertotiellä on käytössä kaksi kaistaa molempiin suuntiin ja nopeusrajoitus on 50 km/h.

Ajoittaisia liikenteen pysäytyksiä

Hankkeessa on kevään ja alkukesän aikana ollut käynnissä räjäytystyöt, joita varten Turunväylän liikenne on jouduttu pysäyttämään hetkittäin, korkeintaan 8 minuutiksi turvallisuussyistä. Räjäytykset jatkuvat syksyyn 2018 asti ja ne ajoitetaan aamun ja iltapäivän ruuhka-aikojen ulkopuolelle. Räjäytysten aikana nopeusrajoitus on 50 km/h. Urakoitsijalle on myös myönnetty melulupa iltaisin klo 19.00–19.15 välillä tehtäviin räjäytyksiin. Iltaräjäytyksillä edistetään liikenteen sujumista päiväsaikaan.

Yleinen nopeusrajoitus työmaa-alueen kohdalla on 60 km/h.

Lisäkaistat helpottavat ruuhkautumista ja meluaidat alueen viihtyisyyttä

Hankkeessa Turunväylälle, Kehä II:n ja Tuomarilan välille, moottoritien molemmin puolin rakennetaan kolmannet kaistat, parannetaan eritasoliittymien ramppijärjestelyjä ja rakennetaan melusuojausta noin kolmen kilometrin matkalle. Lisäksi hankkeessa parannetaan kevyen liikenteen väyliä rakentamalla Turunväylän yli uusi ylikulkusilta ja uusimalla alikulkukäytävä.

Hankkeen tavoitteena on vähentää ruuhkia vilkkaalla väylällä ja tehdä tieosuudesta entistä turvallisempi. Samalla alueen viihtyisyys paranee. Urakan arvo on 13 miljoonaa euroa ja sen on arvioitu valmistuvan syyskuussa 2019. Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen Facebook-sivulla. Lisätietoja hankkeesta on saatavilla myös Liikenneviraston verkkosivuilla.

Vt Lisäkaistat Kehä II–Tuomarila -hankkeen naapurissa on toinen Liikenneviraston tiehanke, Vt 1 Kirkkojärvi, jossa painunut tie nostetaan nykyisestä tasosta. Kahden vierekkäisen työmaan yhteisvaikutuksena Turunväylä voi ruuhkaantua aamu- ja iltapäiväliikenteen aikana.

Lisätietoa:

Projektijohtaja Jukka Hietaniemi, Liikennevirasto p. 029 534 3513
Työmaapäällikkö Teemu Palosaari, Graniittirakennus Kallio p. 050 088 8297

Liitteet

Vt 1 lisäkaistat Kehä II–Tuomarila -hankkeessa Kehä II–Tuomarila välistä tieliikennettä sujuvoitetaan lisäkaistoilla ja eritasoliittymien uusilla ramppijärjestelyillä. Lisäksi ympäröivän alueen viihtyisyyttä parannetaan meluestein ja kevyen liikenteen yhteyksiä lisätään. Hanke toteutetaan Liikenneviraston ja Espoon kaupungin yhteisrahoituksella. Lisätietoa hankkeesta: https://www.liikennevirasto.fi/kaikki-hankkeet/vt-1-lisakaistat-keha-ii-tuomarila ja https://www.facebook.com/vt1lisakaistat/

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta