Hyppää sisältöön

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen – työnaikaiset liikennejärjestelyt ja rakentamisen aikataulu

Julkaistu 6.10.2022 10.59

 

Työt uusien Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakentamiseksi ovat alkaneet ja loppuvuodesta 2022 tehtävillä järjestelyillä valmistellaan itse siltatyömaiden käynnistymistä. Näihin töihin liittyy tarvittavien työmaateiden ja työmaakäyttöön tulevien yksityisteiden rakentaminen, johdonsiirrot ja työmaasillat. Myös puuston poistot tehdään syksyn aikana koko hankealueen osalta.

”Rakentaminen, sen aikataulu ja rakentamisen mahdollistamiseksi tehtävät liikennejärjestelyt suunnitellaan pitkälti etukäteen. Samalla on huomioitu turvallisuus, resurssit ja kustannukset, laatu, riskit ja johtaminen. Nämä kaikki käyvät ilmi hankesuunnitelmasta (linkki löytyy alta). Haluamme auttaa tien käyttäjiä ja asukkaita ymmärtämään rakentamisen vaikutuksia omaan arkeen, ja kerromme jatkuvasti työn edetessä sen eri vaiheista ja etenkin vaikutuksista,” summaa projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Saaristotiellä varataan liikenteen käyttöön yksi ajokaista molempiin ajosuuntiin koko hankkeen ajan ja liittymien kääntymiskaistoja ei suljeta. Tieosuudella on paikoin voimassa alennettu nopeusrajoitus niiltä osin kuin se on työn tekemisen ja turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Työnaikaisissa järjestelyissä huomioidaan erikoiskuljetusten aukkovaatimukset koko työn ajaksi.

Tietyissä rakentamisen vaiheissa, kuten louhintatöissä, käytetään enintään 8 minuutin liikenteen pysäytyksiä. Liikenne pysäytetään siten, että liikenne ei pysähdy eikä jonoudu Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltakansille. Aamu- ja iltapäiväruuhkien sekä viikonloppu- ja juhlapyhien ruuhka-aikaan pysäytyksiä vältetään. Vedenalaista melua tai samentumista aihetavia työvaiheita ei tehdä 15.4–15.6. välisenä aikana.

Merkittävimmät liikennejärjestelyt tulevat sijoittumaan vuosille 2023–2025. Järjestelykohteet sijoittuvat pääosin Hessundinsalmen ja Kirjalansalmen siltojen eteläisten tulopenkereiden alueelle sekä kolmen rakennettavan alikulkusillan alueille (Ekbackan ja Valoniemen alikulkukäytävä sekä Kalakoulun risteyssilta).

Tulevista liikennejärjestelyistä tiedotetaan aina töiden edetessä erikseen.

Kirjalansalmen sillan kohdan rakentamisen aikataulu ja liikennejärjestelyt

Vuonna 2022 työt käynnistyvät Kirjalansalmen sillan pohjoisrannassa johtosiirroilla ja työmaateiden rakentamisella. Töiden avulla valmistellaan työmaata itse sillan rakentamiseen. Väylärakentamista tehdään vuosina 2024–2025.

Sillan päätyyn perustetaan työmaa ja käynnistetään työsillan rakentaminen vuonna 2022. Työsilta rakennetaan nykyisen sillan viereen ja työsillalta käsin tullaan rakentamaan uusi silta. Vuonna 2023 käynnistyy pylonitukien rakentaminen, sillan perustusten paalutustyöt sekä sillan teräsrakenteen konepajatyöt. Suunnitelmien mukaan vuonna 2024 työt jatkuvat pylonien rakentamisella sekä sillan teräsrakenteen asentamisella ja betonoinnilla. Vuonna 2025 tavoitteena on, että pylonituet ovat valmistuneet niin, että vinoköydet voidaan asentaa, kansirakenne viimeistellä ja uusi silta otetaan liikenteelle.

Sillan etelärannassa tehdään loppuvuodesta 2022 johdonsiirtoja, työmaateitä ja työmaakäyttöön tulevia yksityisteitä. Tämä mahdollistaa Saaristotien kiertotien rakentamisen ja osittaisen käyttöönoton. Vuonna 2023 on tarkoitus jatkaa kiertotien rakentamista sekä käynnistää pohjavahvistustyöt ja vuonna 2024 rakentaa Ekbackan alikulkukäytävä, Saaristotie ja useita yksityisteitä sekä melurakenteita. Vuonna 2025 väylä- ja meluestetyöt valmistuvat.

ilmakuva Kirjalansalmen alueesta, uusi tie piirretty ilmakuvan päälle.

Kirjalansalmen sillan alue ja rakennettava tie sekä silta.

Hessundinsalmen sillan kohdan rakentamisen aikataulu ja liikennejärjestelyt

Hessundinsalmen pohjoisrannan työt käynnistyvät tänä syksynä Kalakoulun eritasoliittymän valmistelevilla töillä. Tämän johdosta tehdään mm. johtosiirtoja sekä rakennetaan kiertotiekäyttöön hyödynnettäviä yksityisteitä. Kalakoulun eritasoliittymän alueella käynnistyy kuivatuksen sekä kävelyn ja pyöräilyn väylien rakentaminen. Suunnitelmien mukaan itse eritasoliittymän rakentaminen käynnistyy vuonna 2023 ja silloin rakennetaan myös Saaristotietä sekä kiertotiejärjestelyjä. Tavoitteena on ottaa uusi Kalakoulun risteyssilta käyttöön jo vuonna 2024. Vuodelle 2025 jäisi näin vanhan tulopenkereen purku ja kävelyn ja pyöräilyn väylien valmistuminen.

Hessundinsalmen sillan molempiin päihin perustetaan työmaatukikohdat. Työsiltojen rakentaminen alkaa vuonna 2023. Vuodesta 2023 tulee muodostumaan rakentamisen osalta vilkas, sillä silloin rakennetaan mm. sillan peruslaattoja, maatukia, betoninivelten alaosia sekä tehdään sillan kannen teline- ja muottitöitä. Vuonna 2024 Hessundinsalmen sillan osalta tavoitteena on sillankannen betonointi, kansirakenteen viimeistely ja sillan käyttöönotto. Vanhan sillan purku on tarkoitus käynnistää saman vuonna, heti uuden sillan käyttöönoton jälkeen.

Vuonna 2024 rakennetaan Valoniemen alikulkukäytävä ja suurin osa yksityistiejärjestelyistä. Uudet tiet ja uusi silta otetaan käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä ja vuodelle 2025 jää vain vanhan tulopenkereen purku, loppujen yksityisteiden rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn väylien valmistuminen.

ilmakuva Hessundinsalmen alueesta, uusi tie piirretty ilmakuvan päälle.

Hessundinsalmen sillan alue ja rakennettava tie sekä silta.

 

Linkki hankesuunnitelmaan:

https://bit.ly/3SowFOX

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]

Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, puh. 0400 627 461, [email protected]

 

Seuraa hanketta:

Hankkeen kotisivut: www.vayla.fi/mt-180-kirjalansalmen-ja-hessundinsalmen-siltojen-uusiminen

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävän teollisuuden HCT-kuljetukset. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.