Hyppää sisältöön

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen – paalutustyöt ja louhintaräjäytykset käynnistyvät Kirjalansalmen sillan työmaalla

Julkaistu 7.11.2022 8.07

 

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen työt käynnistyvät Kirjalansalmen sillan alueella työsillan paalutus-, poraus- ja louhintatöillä 14.11.2022.  Vuoden 2023 aikana rakennetaan pääasiassa sillan perustuksia ja tehdään niihin liittyviä paalutuksia ja louhintoja. Sekä paalutuksista että louhinnoista aiheutuu ajoittaista melua ja tärinää lähiympäristöön.

”Paalun poraamisesta ja lyömisestä syntyy melua, sillä paalu asennetaan maakerroksen läpi maan kantaviin kerroksiin, kuten moreeniin ja kallioon. Työsiltarakenne ja osin myös koko rakennettavan sillan kuorma työkoneineen ovat paalujen varassa”, kertoo projektipäällikkö Timo Hirvasmaa.

Kallion louhinta ja siihen liittyvät louhintaräjäytykset kuuluvat puolestaan rakennettavan tien levittämiseen sekä sillan anturoiden tekoon. Räjähdyksiä edeltää kallion poraaminen panosten asettamista varten. Itse louhintaräjäytykset ovat lyhyitä, mutta niistä voi syntyä tärinää, melua ja pölyä lähiympäristöön. Vaikka tärinän taso pysyy huomattavasti sallittujen rajojen alla, se tuntuu kuitenkin aina epämiellyttävältä. Osa ihmisistä kokee matalataajuisen louhintatärinän häiritsevänä. Rakenteille ei aiheudu näillä arvoilla vahinkoa. Suomessa tärinäohjearvot on määritelty Suomen Rakennusinsinöörien liiton ”Rakentamisen aiheuttamat tärinät” -suositusten mukaisesti.

”Louhinnasta aiheutuvaa tärinää seurataan hyvin laajasti mittarein ja kiinteistöihin suoritettavilla ennakkokatselmuksilla. Mittaukset ja katselmukset suorittaa riippumaton ulkopuolinen tärinäasiantuntija. Pääsääntöisesti tärinämittauksia tehdään tärinähaittavaikutuksen alueella, ja katselmusten ajankohdat ilmoitetaan erikseen kiinteistökohtaisesti. Mittausten ja katselmusten tarkoituksena ja tavoitteena on valvoa ja rajoittaa melu- ja tärinähaittaa niin, että haitta pysyisi ympäristölle kohtuullisena,” kertoo projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Paalutus-, poraus- ja louhintatöitä tehdään maanantaista perjantaihin klo 7–20 meluilmoitukseen annetun päätöksen määräyksiä noudattaen. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä ennen räjäytystä. Räjäytyksen ajaksi liikenne pysäytetään tarvittaessa enintään 8 minuutiksi. Liikenne pysäytetään siten, että liikenne ei pysähdy eikä jonoudu Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltakansille. Aamu- ja iltapäiväruuhkien sekä viikonloppu- ja juhlapyhien ruuhka-aikaan pysäytyksiä vältetään.

ilmakuva Kirjalansalmen alueesta, uusi tie piirretty ilmakuvan päälle

Räjäytyksiä tehdään Kirjalansalmen sillan koko hankealueella.

 

Linkki hankesuunnitelmaan:

https://bit.ly/3SowFOX

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]

Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, puh. 0400 627 461, [email protected]

Seuraa hanketta:

Hankkeen kotisivut: www.vayla.fi/mt-180-kirjalansalmen-ja-hessundinsalmen-siltojen-uusiminen

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/

 

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävän teollisuuden HCT-kuljetukset. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.