Hyppää sisältöön

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen – maaperätutkimusten työskentelyalueet Saaristotien laidassa

Julkaistu 7.4.2022 11.10

 

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeesta vastaava allianssiurakka jatkaa pohjatutkimuksia sekä Kirjalansalmen että Hessundinsalmen osalta. Työt tehdään keväällä ja niistä aiheutuu vähäistä haittaa liikenteelle ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Saaristotiellä, Hessundinsalmen sillan eteläpäädyssä, käynnistyvät maaperätutkimuksiin liittyvät kairaukset molemmin puolin tietä ja ne jatkuvan pitkin kevättä. Työskentely tapahtuu yöaikaan. Väliaikainen työskentelyalue on merkitty opastein ja rajattu siirrettävillä aidoilla. Liikenteenohjaajat ohjaavat tarvittaessa liikennettä ja jalankulun ja pyöräilyn liikenteelle erotetaan aidoilla oma väliaikainen kulkuväylä. Työn ajaksi työskentelyalueen nopeusrajoitus lasketaan 50 km/h.

Saaristotiellä, Kirjalansalmen sillan eteläpäädyssä (kartta) rakennetaan kairavaunulle ramppia. Rakentaminen tehdään iltatyönä 11.4. alkavalla viikolla, ja se aiheuttaa muutaman yksittäisen, korkeintaan 2 minuuttia kestävän liikenteen pysäytyksen Paraisten suuntaan kulkevalle liikenteelle. Pysäytykset tehdään ennen Kirjalansalmen siltaa iltaisin klo 21 jälkeen. Työn ajaksi työskentelyalueen nopeusrajoitus lasketaan 50 km/h.

Kirjalansalmen silta, työskentelyalue

- Nyt käynnistyvät ensimmäiset liikenteeseen vähäisesti vaikuttavat työt Hessundinsalmen ja Kirjalansalmen siltojen parissa. Maaperätutkimuksissa toteutetaan mittauksia poraamalla Hessundinsalmen tien viertä sekä tehdään tutkimuksissa käytettävälle kairavaunulle Kirjalansalmen sillan eteläpäätyyn ramppi, joka mahdollistaa kairavaunun kulkemisen sillan penkereelle. Tutkimusten avulla tarkennetaan maaperätietoja muun muassa kalliopinnan sijainnista yksityiskohtaisemmin ja varmistetaan kallion laatua poraamalla. Töistä ei aiheudu merkittävää haittaa lähiympäristöön tai liikenteelle, kertoo hankkeesta vastaava projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Pohjatutkimuksia tehdään myös lautalta käsin huhtikuussa heti jäätilanteen sen salliessa. Pohjatutkimukset suorittaa Kreate Oy:n alihankkijana Mitta Oy.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, etunimi[email protected]
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, puh. 0400 627 461, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/mt-180-kirjalansalmen-ja-hessundinsalmen-siltojen-uusiminen

 

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävän teollisuuden HCT-kuljetukset. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.