Hyppää sisältöön

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke: liikennejärjestelyissä turvallisuus ja liikenteen sujuvuus on ykkösasia

Julkaistu 29.6.2023

Kirjalan- ja Hessundinsalmen siltahankkeen liikennejärjestelyillä mahdollistetaan rakennustöiden eteneminen ja taataan liikenteen ja työmaan turvallisuus. Ennen liikennejärjestelyn toteutumista käy se läpi huolellisen suunnitteluprosessin. Kysyimme hankkeen projekti-insinööri Saramaria Cowellilta, mitä kaikkea liikennejärjestelyjen suunnittelussa ja valmistelussa tulee ottaa huomioon.

”Liikennejärjestelyt pohjautuvat Väyläviraston ohjeisiin sekä hankesuunnitelmaan, joka asettaa järjestelyille omat hankekohtaiset reunaehtonsa. On tärkeää, että liikennejärjestelyt ovat turvallisia sekä tienkäyttäjille että työmaalla työskenteleville”, kertoo Saramaria. 

Liikennejärjestelyjä tehdään aina tarpeen ja työvaiheen mukaan. Ensisysäys valmisteluprosessille tulee työmaalta, jolloin työnjohto käy liikennejärjestelyjen laatimisesta vastaavan suunnittelijan kanssa läpi, minkälaisia liikennejärjestelytarpeita mihinkin työvaiheeseen kuuluu. Tämän jälkeen suunnittelija laatii järjestelystä alustavan maastoon sopivan luonnoksen.

Seuraavassa vaiheessa suunnittelijan laatima suunnitelmaluonnos käsitellään hankkeen liikennejärjestelyryhmässä, johon kuuluvat niin urakoitsija, hankkeen turvallisuuskoordinaattori, suunnittelija kuin Väyläviraston ja paikallisen ELY-keskuksen edustajat. Ryhmään kuuluvien monipuolinen asiantuntijuus takaa sen, että erilaiset näkökulmat tulevat varmasti huomioiduksi. Liikennejärjestelyryhmä käy suunnitelman läpi, tekee tarvittavat muutosehdotukset ja lopulta myös hyväksyy valmiin suunnitelman.

Suunnitelmista käytäntöön – maaston ehdoilla

Liikennejärjestelyjen suunnittelu ja valmistelu vaatii paitsi monialaista osaamista myös käytännön kokemusta järjestelyjen toteutuksesta. Suunnitelman toteuttaminen paperilta käytäntöön vaatii taitoa ja silmää lukea maastoa ja siihen liittyviä erityispiirteitä – eli sitä, mikä toimii ja mikä ei, ja minkälaisilla ratkaisuilla suunnitelma saadaan parhaiten toteutettua maastoon.

”Esimerkiksi liittymien mitoitukset saattavat näyttää pelkästään paperilta katsottuna turhankin suurilta, mutta ovatkin sitten todellisuudessa maastoon toteutettuina niukan kokoisia esimerkiksi työmaaliikenteen näkökulmasta. Tällöin raskas liikenne joutuu tekemään turhan tiukkoja käännöksiä,” Saramaria huomauttaa.

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen ympäristö on poikkeuksellinen sen vuoksi, että hankealueen lähettyvillä on sekä asutusta, vilkasta liikennettä, vesistöä sekä jyrkkiä kallioleikkauksia. Liikennejärjestelyt tulee siis mahduttaa varsin rajattuu tilaan ja vielä siten, että liikenne Saaristotiellä kulkee sujuvasti koko hankkeen ajan.

Ilmakuva kiertoliittymästä.

Kuvassa Kirjalansalmen työnaikainen kiertoliittymä. Kiertoliittymän suunnittelussa on huomioitu myös raskas liikenne.

Kaikki tienkäyttäjät huomioidaan

Liikennejärjestelyissä on tärkeää huomioida kaikki tienkäyttäjät, kuten autoilijat, raskas liikenne, työmaaliikenne sekä kävelijät ja polkupyöräilijät. Esimerkiksi pyöräilijöiden reitit ovat hankkeessa suunniteltu siten, että ne ovat riittävän leveät ja mahdollisimman selkeästi ohjatut. 
Liikennejärjestelyjen selkeä toteuttaminen, kuten liikennemerkein tehtävä ohjaus, työmaan rajakohtien aitaaminen ja kaivantojen suojaaminen on olennaista paitsi turvallisuuden ja sujuvan liikenteen vuoksi myös siksi, ettei työmaalle eksyisi ulkopuolisia kulkijoita.

Raskas liikenne tulee puolestaan huomioida niin, että kuljetukset mahtuvat kääntymään ja kulkemaan sujuvasti. Esimerkiksi Kirjalansalmen sillan eteläpuolella sijaitseva työnaikainen kiertoliittymä on suunniteltu siten, että sitä voidaan muokata pitkien tai leveiden erikoiskuljetusten tarpeisiin. Kiertoliittymän liikennemerkkejä voidaan väliaikaisesti siirtää ja keskisaareketta muokata tarpeen mukaan, jotta kuljetukset mahtuvat kulkemaan reitiltä jouhevasti.

Toteutettuja liikennejärjestelyjä ja niiden toimivuutta seurataan hankkeessa säännöllisesti.

”Liikennejärjestelyjä tarkastetaan hankkeessa viikoittain muun muassa videokuvauksen avulla. Seurannan avulla järjestelyihin voidaan tehdä myös muutoksia, mikäli puutteita tai muutostarpeita havaitaan”, toteaa Saramaria.
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta