Hyppää sisältöön

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutien rakentaminen käynnistynyt

Julkaistu 25.02.2019

Klaukkalan ohikulkutien rakennus- ja räjäytystyöt aloitettiin viime viikolla Vanhan Hämeenlinnantien ja moottoritien välisellä alueella maanleikkauksella ja kallion poraamisella.

Ohikulkutien itäpään työt käyntiin maaliskuussa

Kantojen ja ohutrunkoisemman pienpuuston poisto aloitettiin viime viikolla ohikulkutien itäpäässä Hämeenlinnantien ympäristössä, jonka jälkeen siirrytään ohikulkutien länsipäähän, Aittakalliontiestä kohti itää tielinjaa pitkin.

Metsäkyläntien ylittävän sillan paalutustyöt aloitetaan maaliskuun alussa. Maaliskuussa alkaa myös Metsäkyläntien ja Hämeenlinnantien välisen alueen maanleikkaus.

Metsäkylän eritasoliittymän rakentaminen alkaa maaliskuun alkupuolella pintamaan poistolla ja  maanleikkaustöillä. Hämeenlinnantien ylittävän sillan varsinainen rakentaminen alkaa maaliskuun lopulla.

Louhintatyöt jatkuvat kevään aikana sekä Hämeenlinnantien ja moottoritien välisellä alueella että Hämeenlinnantien ja Metsäkyläntien välissä. Räjäytyksiä tehdään klo 8-18 välillä ja kesällä moottoritien alueella myös öisin klo 22-05, jotta moottoritien liikenteelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

”Louhinnasta, räjäytyksistä ja siltojen paaluttamisesta aiheutuu väistämättä hetkittäistä melua tai tärinää. Liikenne joudutaan pysäyttämään turvallisuussyistä muutamiksi minuuteiksi kerrallaan. Näistä meluisimmista työvaiheista tiedotetaan aivan töiden välittömässä läheisyydessä asuvia hyvissä ajoin etukäteen postitse jaettavalla tiedotteella”, kertoo Kreaten projektipäällikkö Sami Laakso.

Luhtajoentien eritasoliittymä tulee sijoittumaan tällä hetkellä kaavoitetun taajama-alueen ulkopuolelle, joten sen rakentamisesta ei aiheudu juurikaan haittaa ympäröivälle liikenteelle.

Länsipäässä pohjanvahvistustöitä

Maaliskuun puolivälissä välillä Aittakalliontie-Klaukkalan taajama-alue aloitetaan ohikulkutien pohjanvahvistustyöt. Kirkkotien kohdalla maantieosuudelle päästään töihin näillä näkymin huhtikuussa.

”Kirkkotien katuosuuden kohdalle tulee rakentamisen edetessä työnaikaisia järjestelyjä jonkin verran enemmän kuin muualle, koska rakentamisessa on huomioitava myös jalankulkijoiden suuri määrä alueella. Täällä pääsemme aloittamaan, kun katusuunnitelma on hyväksytty. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotamme sitten hyvissä ajoin etukäteen pääasiassa hankkeen Facebook-sivuilla”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Antti Koski Väylästä.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Antti Koski, Väylä, puh. 0295 34 3546, [email protected]

Projekti-insinööri Marja Wuori, Väylä, puh. 0295 343 834, [email protected]

Projektipäällikkö Sami Laakso, Kreate Oy, puh. 050 380 3105, [email protected]

Suunnittelupäällikkö Juha Oksanen, Nurmijärven kunta, puh. 040 317 4461, [email protected]

Liikenneinsinööri Pia Korteniemi, Nurmijärven kunta, puh. 040 317 2311, [email protected]

 

Seuraa hanketta:

https://www.vayla.fi/klaukkalanohikulkutie
https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.