Hyppää sisältöön

Miten ympäristönäkökohdat voitaisiin ottaa nykyistä paremmin huomioon Väyläviraston hankinnoissa?

Julkaistu 29.3.2023 12.24

 

Väylävirasto on julkaissut esiselvityksen, jossa tarkastellaan virastossamme käytössä tai kehitteillä olevia hankintojen ympäristökriteereitä sekä potentiaalisia uusia ympäristökriteereitä. Selvityksen mukaan Väylävirastolla on hankinnoissaan käytössä paljon ympäristöä huomioivia vaatimuksia jo nyt, mutta kehitettävää löytyy esimerkiksi kiertotalouden edistämisessä.

Väylävirasto on infra-alan suurin hankkija Suomessa, ja hankinnoillamme on suuri vaikutus ympäristöön. Erilaiset hankintojen ympäristökriteerit ovat tehokas keino kannustaa tai velvoittaa palveluntuottajiamme ottamaan käyttöön vähäpäästöisiä ja energia- sekä materiaalitehokkaita ratkaisuja, tuotteita ja palveluita.

”Hankintojen ympäristökriteerien käytön taso on Väylävirastolla maltillinen. Kehittämistä jatketaan ja etenkin kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä tukevat hankintakriteerit nousevat tärkeinä teemoina”, kertoo kehittämispäällikkö Anne-Mari Haakana Väylävirastosta.

Esiselvitys pohjautui kirjallisiin lähteisiin sekä Väyläviraston asiantuntijoiden haastatteluihin. Kerätyn tiedon pohjalta työssä käytiin läpi rahassa mitattuna isoimmat Väyläviraston hankintakategoriat. Näihin lukeutuvat muun muassa maanteiden, ratojen ja vesiväylien rakentaminen sekä kunnossapito. Lisäksi työssä käytiin läpi hanke- ja rakentamissuunnittelun hankintaa, sillä suunnitteluratkaisuilla vaikutetaan vahvasti hankkeen päästöihin.

"Katsauksen perusteella selvitimme kategoriakohtaisesti, mitkä olisivat vaikuttavimmat ympäristökriteerit ja miten toteutuskelpoisia ne olisivat. Monet ympäristökriteereistä ovat toki sellaisia, että niitä voisi hyödyntää useissa hankinnoissa oli kyse sitten suunnittelusta, rakentamisesta tai kunnossapidosta", sanoo hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi Väylävirastosta.

Ympäristökriteerien toteutuskelpoisuuden suhteen vertailussa otettiin huomioon ympäristövaikutusten lisäksi muitakin näkökulmia.

"Katsomme hankintojen vaatimuksia ja vaikutuksia laajasta perspektiivistä. Haluamme parhaamme mukaan esimerkiksi edistää markkinoiden toimintaa ja mahdollistaa alalle tulemisen uusille yrityksille", sanoo Petäjäniemi ja jatkaa: "Markkinoiden toimivuuden lisäksi huomioimme toki myös hankintojen kustannukset koko infran elinkaaren ajalta."

Markkinoiden näkökulmaa hankintoihin saadaan myös markkinavuoropuhelun kautta.

"Esiselvityksessä esille tuodut ympäristökriteerien kehittämismahdollisuudet ovat toistaiseksi vasta ehdotuksia. Väylävirasto tulee käymään yritysten kanssa markkinavuoropuhelua ympäristökriteereistä ja yritysten valmiuksista osallistua kilpailutuksiin. Mahdollisista ympäristökriteerien muutoksista tiedotetaan erikseen", muistuttaa Petäjäniemi.

Kehittämiskohteina etenkin kiertotalous ja kalustovaatimukset

Esiselvityksessä nousi esille lukuisia potentiaalisia ympäristökriteerien kehittämiskohteita. Näillä näkymin uusia kriteereitä on luvassa ainakin kiertotalouden vauhdittamiseksi. Ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kiertotalousohjelma edellyttää Väylävirastoa ottamaan vuoden 2023 aikana käyttöön kiertotaloutta vauhdittavia hankintakriteereitä.  

Myös kalustovaatimukset nousivat esiselvityksessä tarkasteltuun.

Väylävirasto on mukana päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksessa. Sopimuksessa määritetään vaatimuksia kalustolle. On tärkeää, että vaatimukset eri hankkeissa ja urakoissamme olisivat jatkossa harmoniassa.

Esiselvityksen laati Väyläviraston toimeksiannosta Motiva Oy.

Tutustu Väyläviraston hankintojen ympäristökriteerien esiselvitykseen.

Lisätietoa

Anne-Mari Haakana
kehittämispäällikkö
puh. 029 534 3975
[email protected]

Pekka Petäjäniemi
hankintajohtaja
puh. 029 534 3586
[email protected]

Väyläviraston hankintojen ympäristökriteerit, esiselvitys: https://www.doria.fi/handle/10024/186612  


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta