Takaisin

Miten meriliikenteen turvallisuudesta huolehditaan? Katso video!

Miten meriliikenteen turvallisuudesta huolehditaan? Katso video!

Julkaistu 2.7.2013

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy on tärkeää sekä ympäristönsuojelun että meriliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi. Uuden ENSI-järjestelmän (Enhanced Navigation Support Information) ansiosta aluksien reittisuunnitelmat ovat meriliikenteenohjauksen käytössä, ja alukset saavat tietoa sähköisessä muodossa. Näin meriliikenteen turvallisuus paranee ja riskit öljyonnettomuuksien sattumiseen pienenevät.

Katso video YouTubessa.

Suomenlahdella käy vuosittain yli 40 000 alusta, joista öljytankkereita on yli 7 000. Kasvavat liikennemäärät ja lisääntyneet öljykuljetukset ovat lisänneet huomattavasti vakavan öljyonnettomuuden riskiä. Merenkulun haasteina ovat myös Helsingin ja Tallinnan välinen risteävä liikenne, karikkoisuus ja talvien jääolosuhteet.

ENSI-palvelu otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana Suomenlahdella liikennöivillä öljytankkereilla. Se on laajennettavissa tästä koko merenkulkuun. Liikennevirastolla on suunnitelmissa edistää palvelun käyttöönottoa myös muilla kauppa-aluksilla ja matkustajaliikenteessä, jotta sen potentiaali saataisiin hyödynnettyä kokonaan.

ENSI-palvelua kehitetään yhteistyössä

ENSI-palvelun ovat suunnitelleet John Nurmisen Säätiö ja Liikennevirasto yhteistyössä. Järjestelmän toteutuksesta, ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaa Liikennevirasto. John Nurmisen Säätiön rooli hankkeessa on yhteistyön koordinointi. Lisäksi säätiö huolehtii palvelun käyttöönotosta Suomenlahdella liikennöivillä öljytankkereilla tukemalla ja ohjeistamalla aluksien miehistöjä sekä toimittamalla päätelaitteita.

Nelivuotista hanketta tehdään yhteistyössä merenkulun avaintoimijoiden kanssa. Tärkeimmät kumppanit ovat Ilmatieteen laitos, Neste Oil ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi laivoille navigointitietoja tuottavien tahojen, laitevalmistajien ja tutkimuslaitosten kanssa.


reaktionapit