Takaisin

Miten automaattiauto pysyy lumisella tiellä? Tieliikenteen automaation talviolosuhteita tutkivasta hankkeesta ensimmäisiä välituloksia

Miten automaattiauto pysyy lumisella tiellä? Tieliikenteen automaation talviolosuhteita tutkivasta hankkeesta ensimmäisiä välituloksia

Julkaistu 9.10.2018

Arctic Challenge -tutkimushankkeen välitulokset tarjoavat ensimmäisiä ratkaisuehdotuksia tieliikenteen automaation mahdollistamiseksi talviolosuhteissa. Alkutalven testaukset jatkuvat loka-marraskuussa, jolloin aiempia testituloksia koeponnistetaan uudelleen.

Arctic Challenge -tutkimushankkeessa 15 suomalaisyritystä etsii neljällä osa-alueella ratkaisuja pohjoisten olosuhteiden tuomiin haasteisiin tieliikenteen automaatiolle: reunapaalut ja aurauskepit, tieliikenteen olosuhdetiedon ennakoivat viestit esim. liukkaasta tienpinnasta, etäohjaus ja langaton tiedonsiirto sekä paikkatieto ja paikantaminen. Hankkeen ovat käynnistäneet vuonna 2017 Liikennevirasto ja Trafi. Hankkeen lopputulokset julkaistaan vuonna 2019.

”Hankkeessa mukana olevien yritysten ensimmäinen yhteinen testiviikko tehtiin onnistuneesti tammikuussa. Tämän lisäksi yritykset toteuttivat omia testejään sekä kesäisissä että talvisissa olosuhteissa. Nyt saadut tulokset ovat alustavia ja kokeilut jatkuvat talven yli. Seuraamme suurella mielenkiinnolla vahvistavatko tulevien testien mittaustulokset nyt saatuja oppeja”, kertoo johtava asiantuntija Anna Schirokoff Trafista.

Digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin ratkaisut tukemaan automaattiajoneuvoja pohjoisissa olosuhteissa
Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Roadscanners Oy:n työyhteenliittymä on tutkinut tienvarressa oleviin reunapaaluihin kiinnitettävien eri materiaaleista muotoiltujen heijastepintojen vaikutuksia tutkasensorien kykyyn havaita reunapaaluja. Heijasteet pyrkivät parantamaan lumisella tiellä automaattiajoneuvon sijainnin paikantamista. Alustavien tulosten perusteella kokeiluja jatketaan muovikoteloituja alumiinisia kulmaheijasteita käyttäen. Selvitettävänä on vielä mm. miten heijastinpintojen kulmat vaikuttavat niiden havaitsemiseen liikkuvasta ajoneuvosta.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n johtama työyhteenliittymä on tutkinut matkaviestinverkkoa sekä lyhyen kantaman tiedonsiirtoa tieliikenteen olosuhdetiedon välittämiseen arktisissa olosuhteissa. Ensimmäisissä kokeiluissa tieinfrastruktuuriin asennetun lyhyen kantaman radioteknologian avulla välitettiin onnistuneesti varoituksia kuljettajalle tiellä edessä olevasta vaarasta. Lisäksi VTT:n automaattiajoneuvo Martti on saavuttanut 40 km/h -nopeuden lumisilla teillä sekä pystynyt suodattamaan lumipölyn haittavaikutuksia tutkasensorien havainnoista.

Sensible4 Oy:n johtama kahdeksan yrityksen ryhmittymä on tutkinut ajoneuvon paikannusta ajamalla useita testiajoja automaattiauto Jutolla. Ensimmäisiä hyviä tuloksia on saavutettu ajoneuvon paikantamisessa 3D-lasertutkan, 3D-kartan ja inertia- sekä satelliittipaikannuksen yhdistelmällä, mikä on mahdollistanut autonomisen ajamisen senttitarkkuudella säällä kuin säällä. Lisäksi sijainnin määrittämiseen on kokeiltu reunapaaluissa sijaitsevia radiomajakoita, jotka lähettävät erittäin lyhyen kantaman ja korkean radiotaajuuden signaalia. Alustavien tulosten mukaan tienreunan sijainti voidaan näin mitata jopa muutaman senttimetrin tarkkuudella vaihtelevissa talviolosuhteissa.

Valmistautuminen seuraaviin testiviikkoihin – ensilumia odotetaan Muonioon

Arctic Challenge -kokeilussa valmistaudutaan talven testiviikkoihin, jotka järjestetään Aurora-älytiellä Muoniossa loka-marraskuussa ja maaliskuussa. Älytie on kymmenen kilometrin testijakso, joka on varusteltu tukemaan automaattisen liikenteen testausta.
”Arctic Challenge -testiviikot sekä älytie ovat kaikille avoimia. Jos yrityksellä, tutkimuslaitoksella tai julkisella toimijalla on kiinnostusta tieliikenteen automaation tai älykkään digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin arktiseen testaamiseen, tarjolla on laaja yli 70 jäsenen Aurora-verkosto”, kertoo projektipäällikkö Ilkka Kotilainen Liikennevirastosta.

Lokakuun alussa Sensible 4 -ryhmittymä jatkaa kokeiluja tutkimalla automaattiajoneuvon etäohjausta pohjoisissa olosuhteissa sekä Lidar paikannusta eri vuodenajoissa ja olosuhteissa. Marraskuun alussa etäohjauksessa oleellisia matkaviestinverkon ja lyhyen kantaman verkkojen tutkimusta toteuttaa VTT-ryhmittymä, joka jatkaa myös tieliikenteen olosuhdetietojen kokeiluja. Lapin Ammattikorkeakoulu ja Roadscanners jatkavat reunapaalujen heijastinpintojen mittauksien todentamista automaattiajoneuvolla.

Lisätietoja:

Arctic Challenge -tutkimushanke:
Anna Schirokoff, johtava asiantuntija, Trafi, etunimi.sukunimi (at) trafi.fi, p. 029 5345 268 Twitter: @AnnaSchirokoff
Ilkka Kotilainen, projektipäällikkö, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi (at) liikennevirasto.fi, +358 50 311 8016 Twitter: @ilkkakoti

Aurora-koealue:
Alina Koskela, erityisasiantuntija, Trafi (Aurora-koealue), etunimi.sukunimi (at) trafi.fi, +358 46 921 9460 Twitter: @alina_koskela
Reija Viinanen, Aurora-verkostojohtaja, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi (at) liikennevirasto.fi, +358 400 423 370, Twitter: @ReijaViinanen

Twitter:
@SnowboxFinland
@Liikennelabra


reaktionapit