Takaisin

Meritilannekuvan mittaukseen apua Aaltopoijusta

Meritilannekuvan mittaukseen apua Aaltopoijusta

Julkaistu 26.6.2018

Selkämerelle ja Suomenlahdelle asennetut ”älykkäät poijut” keräävät tietoa, jonka avulla voidaan arvioida esimerkiksi aallokon ja tuulen voimakkuutta.

Marraskuussa 2013 Liikennevirasto asensi Suomenlahdella oleviin poijuihin ensi kertaa virolaisen Sabik OÜ:n aaltomittauksella varustetut lyhdyt. Yrityksen kehittämät älykkäät lyhdyt mittaavat poijun liikettä anturien ja paikkatiedon avulla. Poijun kallistelun ja kiihtyvyyden perusteella voidaan arvioida suuntaa antavasti esimerkiksi aallokon sekä tuulen voimakkuuksia.

Nyt poijujen keräämää tietoa on ryhdytty hyödyntämään laajemmin. Vuonna 2017 osana Liikenneviraston älyväylähanketta alkoi pilottikokeilu, jossa kehitettiin poijujen mittausdatan meritilannekuvaksi kokoava ohjelmisto. ”Liikenneviraston tavoitteena tässä pilotissa oli hankkia yksinkertainen ja edullinen järjestelmä, joka ei vaadi kalibrointimittauksia, on helppo ylläpitää ja vähemmän altis virheille”, kertoo diplomi-insinööri Sami Lasma Liikennevirastosta.

Älykkäät poijut ohjaavat ja mittaavat

Aaltopoijujen avulla meriolosuhteista voidaan kerätä tietoa vuodenajasta riippumatta. Poijut lisäävät myös turvallisuutta – vesiväylille ei tarvita ylimääräisiä laitteita, kun poiju hoitaa opastamisen lisäksi myös mittaamisen. Tällä hetkellä aaltopoijuja on neljä Etelä-Suomessa, kahdeksan Hepokarin väylällä sekä yksi Rauman eteläisellä väylällä.

Sami Lasma kertoo älykkäiden poijujen kehitystyön jatkuvan myös tulevaisuudessa. Poijujen keräämiä tietoja pyritään tarkentamaan muun muassa ohjelmistoa kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia, parempia paikannusjärjestelmiä.

Lisäksi kerätty data halutaan tuoda avoimeksi kaikille: ”Tavoitteenamme on täydentää vesilläliikkujien tilannekuvaa tarjoamalla ajankohtaista tietoa meriolosuhteista”, Lasma selittää. ”Loppuvuoden aikana poijujen data on tarkoitus tuoda kaikkien käyttöön Liikenneviraston Digitraffic-palveluun.”

Tämäkin pilotti on osa Liikenneviraston digitalisaatiohanketta ja erityisesti sen osahanketta ”Merenkulun älyväylä”.

Lisätietoja:

diplomi-insinööri Sami Lasma, p. 029 534 3341 tai etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi


reaktionapit