Takaisin

Meriliikenteenohjauksen asiakaskysely on nyt käynnissä

Meriliikenteenohjauksen asiakaskysely on nyt käynnissä

Julkaistu 4.8.2015

Liikennevirasto haluaa kerätä tietoa siitä, miten meriliikenteenohjauksen (VTS, GOFREP ja Turku Radio) toiminta on vastannut odotuksianne ja miten toimintaa voisi parantaa. Tietoa kerätään kyselyllä, josta saatuja vastauksia käytetään meriliikenteenohjausyksikön tarjoaman alusliikennepalvelun kehittämiseen ja jotta palvelun tarvetta voidaan paremmin kohdentaa tulevaisuudessa.

Edellinen kysely on toteutettu vuonna 2012. Palautteen perusteella haluamme myös selvittää, olemmeko onnistuneet kehittämään toimintaamme.

Tässä on suora ja anonyymi linkki kyselyyn ja sitä voi käyttää niin monta kertaa kuin haluaa, joten useampi vastaus saman linkin kautta on mahdollista. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 -15 minuuttia.

Kyselyn vastausaika jatkuu 30.9.2015 saakka. Yhteenveto palautteiden pohjalta tehdyistä toimenpiteistä on myöhemmin nähtävillä Liikenneviraston internet-sivuilla. Erityisesti vapaat tekstiosuudet ovat tärkeitä - niiden kautta toivomme saavamme teiltä palautetta ja parannusideoita.


reaktionapit