Takaisin

Merikuljetusten päästöt näkyviksi laskentamallien avulla

Merikuljetusten päästöt näkyviksi laskentamallien avulla

Julkaistu 7.10.2013

Tulevaisuudessa merikuljetuksia koskevat entistä tiukemmat päästörajoitukset, jotka edellyttävät kansainvälisten merikuljetusten päästöjen kehittymisen seurantaa. Tähän tarpeeseen vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Liikenneviraston yhteisprojekti, jossa tuotettujen mallien avulla Suomen merikuljetusten päästöistä saadaan entistä tarkempaa tietoa.

Suomen merikuljetusten päästöjen kehittymistä on tarve seurata koko merimatkan sekä Suomen tuonti- ja vientikuljetusten osalta suomalaisten ja ulkomaisten satamien välillä. Esimerkiksi IMO:ssa ja EU:ssa on parhaillaan esillä ehdotuksia meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen monitoroimiseksi, raportoimiseksi ja verifioimiseksi. Samoin erityyppiset meriliikenteen infrastruktuurin kehittämishankkeet edellyttävät päästöjen arvioimista.

Suomen kansainvälisten merikuljetusten päästöjä laskevat MERIMA-tietokonemallit päivitettiin

Yhteisprojektissa tuotettiin kaksi tietokonemallia – kokonaispäästömalli ja päästövertailumalli - Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen tavarakuljetusten päästöjen* ja niiden ulkoisten kustannusten sekä polttoainekustannusten laskentaan.

Kokonaispäästömalli laskee Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen tavarankuljetuksen aiheuttamat kokonaispäästöt vuosien 2005-2012 osalta sekä päästö- ja polttoainekustannukset alustyypeittäin sekä tuonti- että vientikuljetusten osalta Liikenneviraston meriliikennetilastojen avulla. Lisäksi malli tuottaa aikasarjat vuosilta 2005-2012 ja mallilla voidaan tehdä myös skenaarioita muuttamalla kuljetetun lastin määrää.

Päästövertailumallin avulla sen sijaan voidaan vertailla päästömääriä kahden sataman välillä. Muuttujina ovat laivan tyyppi, koko, täyttöaste, nopeus ja polttoainetiedot. Malli käyttää pohjana vuoden 2012 liikennetietoja.

Päästövertailumallin toisessa osassa kuljetusmatkan ja kuljetetun lastin määrän voi valita vapaasti. Kolmannessa osassa laskelmat voidaan tehdä aluskohtaisesti.

MERIMA – Suomen kansainvälisten merikuljetusten päästöt -tietokonemallit, tulosraportti 2005-2012 -julkaisu on kokonaisuudessaan Trafin nettisivuilta osoitteesta www.trafi.fi/julkaisut2013. Trafin ja Liikenneviraston ohjaaman projektin toteuttivat yhteistyössä Sito-Kuopio Oy ja VTT. Projekti on jatkoa vuosina 2009 ja 2011 toteutetuille MERIMA-projekteille.
* CO, HC, NOx, PM, CH4, N2O, SO2, CO2, CO2e


reaktionapit