Takaisin

Merikarttoihin liittyvät korjaukset ja täydennykset entistä helpommin saatavilla

Merikarttoihin liittyvät korjaukset ja täydennykset entistä helpommin saatavilla

Julkaistu 02.02.2017

Loistoluetteloista ja Tiedonantoja merenkulkijoille julkaisusta avattu uudet, hakutoiminnon sisältävät verkkopalvelut, jotka nopeuttavat merikarttoihin liittyvän tiedon hyödynnettävyyttä.

Uudistuksen myötä tiedonantojen ulkoasu muuttuu määrämuotoisemmaksi. Kaikki merikarttakorjaukset esitetään käyttäen kansainvälisen merikartoitusjärjestön (IHO) S-4 -standardin mukaisia komentoja. Karttasymbolit pyritään mahdollisuuksien mukaan esittämään kuvina. Tarvittaessa käytetään myös avustavia karttakuvia sekä selitteitä. Palvelusta voi hakea 10.4.2016 jälkeen julkaistuja tiedonantoja eri kriteerein. Hakuja voi tehdä esimerkiksi meri- tai vesistöalueen, ajankohdan tai merikartan mukaan.

Painettujen merikarttojen uusiin painoksiin lisätään vuodesta 2017 alkaen myös QR-koodit. Nämä koodit ohjaavat käyttäjän kyseisen painoksen jälkeen julkaistuihin muutostietoihin. Ennen vuotta 2017 julkaistujen karttojen päivityshistoria löytyy karttakohtaisesta päivityspalvelusta Liikenneviraston verkkosivuilta. QR-koodien hyödyntäminen edellyttää älypuhelinta tai tablettia, joka on varustettu lukulaitteena toimivalla kameralla sekä koodien lukemiseen käytettävällä ohjelmistolla.

Loistoluettelot-verkkopalvelu pidetään ajan tasalla Liikenneviraston väylä- ja turvalaiterekisterin perusteella. Palvelu sisältää merenkulkijoille tarpeelliset tiedot kaikista Suomen alueen loistoista. Sen avulla voi hakea esimerkiksi muuttuneet loistotiedot tai listauksen loistoista merialueen, vesistön tai tietyn merikartan mukaan.

PDF-muotoiset koosteet ylläpidetään edelleen Liikenneviraston verkkosivuilla ja uudet palvelut täydentävät niitä. Koosteet tiedonannoista ilmestyvät kuten ennenkin, kuukauden kymmenes, kahdeskymmenes ja viimeinen päivä.

Lisätietoja:

Loistoluettelo hakutoiminnolla: http://www.liikennevirasto.fi/ammattimerenkulku/merikarttoihin-liittyvat-julkaisut/loistoluettelo/loistojen-haku

TM Online hakutoiminnolla: http://www.liikennevirasto.fi/ammattimerenkulku/merikartat/merikarttojen-paivityspalvelu/tm-online-haku

Stefan Engström, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi, puh. 029 534 3114

Juha Tiihonen, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi, puh. 029 534 3484