Takaisin

Merikarttasarjojen vaihtoviikot 5.-18.6.2015

Merikarttasarjojen vaihtoviikot 5.-18.6.2015

Julkaistu 8.5.2015

Liikennevirasto haluaa edistää ajantasaisten merikarttojen käyttöä ja veneilyn turvallisuutta järjestämällä Karttakeskus Oy:n kanssa merikarttasarjojen vaihtokampanjan - vanhasta merikarttasarjasta 10 euron hyvitys.

Merikarttoihin kohdistuu vuosittain lukemattomia muutostietoja, jotka julkaistaan viraston verkkosivuilta löytyvässä päivityspalvelussa ja Tiedonantoja merenkulkijoille -verkkolehdessä. Noin 2 - 5 vuoden välein julkaistaan kaikki muutostiedot sisältävä uusi merikarttapainos. Samassa yhteydessä vanha painos muuttuu soveltumattomaksi turvalliseen navigointiin, jollei vesillä liikkuja ole sitä itse päivittänyt mainituilla muutostiedoilla.

Muutokset ovat usein mm. päivitettyjä syvyystietoja, lisättyjä kiviä, turvalaite- ja väylämuutoksia, uusia ampuma-alueita sekä uusia vedenalaisia tai vedenpäällisiä rakenteita. Näiden huomiotta jättäminen voi saattaa vesillä liikkujan vaaratilanteisiin, erityisesti tuntemattomilla vesillä. Siksi merikartta on syytä uusia säännöllisin väliajoin.

Tuomalla kampanja-aikana jälleenmyyjälle vanhan merikarttasarjan, saa 10 €:n alennuksen mistä tahansa uudesta merikarttasarjasta. Tarjous koskee kaikkia Liikenneviraston tai Merenkulkulaitoksen julkaisemia kierresidottuja merikarttasarjoja.

Kampanjassa on mukana yli 80 jälleenmyyjää eri puolilta Suomea. Merikarttasarja on mahdollista käydä vaihtamassa kampanja-aikaan yhteneväisin ehdoin myös Karttakeskuksen pop-up -myymälässä (Atomitie 2 Helsinki). Verkkokaupat eivät sen sijaan kuulu kampanjan piirin, koska vanhan kartan palauttaminen ei ole sitä kautta mahdollista.

Kampanjassa mukana olevat jälleenmyyjät sekä lisätietoa kampanjasta löytyy osoitteesta www.vaihtoviikot.fi.


reaktionapit