null
null Merenpohjan muotojen arviointi mahdollistaa turvallisempien alusten rakentamisen

Merenpohjan muotojen arviointi mahdollistaa turvallisempien alusten rakentamisen

Julkaistu 04.12.2015
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Karilleajot ovat yksiä yleisimpiä ja vaarallisimpia merenkulun onnettomuuksista. Karilleajosta aiheutuvan vaurion vakavuuteen vaikuttaa suuresti merenpohjan muoto. Tuoreessa tutkimusartikkelissa esitellään matemaattinen malli, jonka avulla karien muotoja voidaan mallintaa aikaisempaa paremmin. Tätä tietoa hyödyntäen voidaan suunnittella muun muassa nykyistä turvallisempia aluksia.

Jos merenpohjan muodoista  olisi paremmin tietoa, karilleajoista aiheutuvat alusvauriot voitaisiin arvioida aikaisempaa luotettavammin. Tämä tieto auttaisi laivasuunnittelun lisäksi ympäristöonnettomuuksiin varautumisessa, kun mahdollisia öljyvuotoja voitaisiin arvioida paremmin etukäteen. Yksi keino pinnalta katsoen näkymättömien karien analysointiin on pohjan muotojen mallintaminen. Merenpohjan muotoja voi mallintaa esimerkiksi uudella matemaattisella mallilla, joka esitellään Aalto-yliopiston tutkijan Otto Sormusen väitöskirja-artikkelissa.

Artikkelissa esitelty malli kehitettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston Meritekniikan ryhmän kanssa, ja artikkelin kirjoittamiseen ovat osallistuneet myös Antti Castrén Liikennevirastosta sekä professorit Jani Romanoff ja Pentti Kujala Aalto-yliopistosta.

Artikkelin mittausaineisto koostuu Liikenneviraston pääosin merikartoituksen ja vesiväylänpidon tarpeisiin tehdyistä merenmittauksista. Liikenneviraston aineistoa ja myötävaikutus olivat keskeisiä koko artikkelin ilmestymiselle. 

Tutkimuksessa havaittiin selkeitä eroja karien koossa ja terävyydessä  Haminan ja Sköldvikin tutkimusalueiden välillä, mikä osoittaa että on tärkeää ottaa paikalliset olosuhteet huomioon karilleajon riskejä analysoidessa. Terävä parin metrin levyinen kari voi helposti repiä auki isommankin laivan kaksoispohjan, kun taas usean kymmenen metrin levyinen kari ei välttämättä aiheuta vuotoa kaksirunkoisille laivoille edes suhteellisen kovilla nopeuksilla karille ajaessa.

Artikkelin mukaan  karien mallintamiseen soveltuu parhaiten binormaalifunktio, jolla voidaan saada huomattavasti realistisempi käsitys kuin yleisesti käytössä olevalla kartiomallilla. Tuloksia voidaan hyödyntää laivanrakennuksessa. Karilleajoja paremmin kestävät alukset olisivat nykyisiä turvallisempia ja karilleajotilanteen sattuessa ne säästäisivät ihmishenkiä sekä ympäristöä.

Tutkimusartikkelin Estimating sea bottom shapes for grounding damage calculations pääset lukemaan tästä.

Liikenneviraston merenmittausaineistot ovat monikäyttöisiä

Liikenneviraston merenmittausaineistoja on käytetty myös ympäristötutkimuksen tarpeisiin useissa projekteissa. Jo lähivuosina tiedon kysyntä kasvanee ja käyttötarkoitusten kirjo varmuudella laajenee, mikä heijastuu niin merenmittausprojektien määrittelyihin kuin mittaustiedon hallintaankin. Mittausaineiston jakelu ei ole kokonaan avointa, sillä merkittävä osuus siitä on lainsäädännön perusteella salassa pidettävää.

Julkisen aineiston osalta on pyrkimys saada aineistonluovutusprosessit ja -työkalut sellaiseen kuntoon, että tiedon luovutus vie mahdollisimman vähän omia voimavarojamme ja toisaalta hyödyttää yhteiskuntaa mahdollisimman paljon. Tämä artikkeli on esimerkki tuloksista, joita voidaan saavuttaa jakamalla tietoa ulkopuolisten kanssa. Vapaasti saatavilla olevan ja helposti löydettävän avoimen datan myötä saavutettavat edut ja tuotot tuottavat huomattavasti enemmän kuin mahdolliset saamatta jäävät aineistosta perittävät maksut.

Lisätietoa

Tutkimusartikkeli ja kuvien lähde: Estimating sea bottom shapes for grounding damage calculations

Otto Sormunen, otto.sormunen(at)aalto.fi

Antti Castrén, antti.castren(at)liikennevirasto.fi