Hyppää sisältöön

Meluselvitysten tuloksista tiedotettiin 19.6.2012

Julkaistu 20.6.2012

EU:n ympäristömeludirektiivin mukaiset toisen vaiheen meluselvitykset pääkaupunkiseudun kunnissa sekä maamme vilkkaimpien maanteiden ja ratojen osalta ovat valmistuneet. Tuloksista tiedotettiin 19.6.2012 Helsingissä.

Paikalla olivat Liikenneviraston, Helsingin, Espoon sekä Kauniaisten edustajat. Meluselvitykset kuvaavat vuoden 2011 melutilannetta, ja ne tehtiin laskemalla melutasot ympäristömelun laskentamalleilla.

Kattavaa tietoa melutasoista

Liikennevirasto laati yhteistyössä Uudenmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa meluselvitykset kaikista rautatieosuuksista, joilla liikkuu yli 30 000 junavuoroa vuodessa, ja maanteistä, joilla liikkuu yli kolme miljoonaa ajoneuvoa vuodessa.

Liikennevirasto laati myös yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa selvityksen katujen, maanteiden ja rautateiden liikennemelusta. Maanteiden osalta työhön osallistui myös Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pääkaupunkiseudun kaupungit selvityttivät lisäksi alueillaan sijaitsevien teollisuuden, metron, raitioteiden ja Helsinki-Malmin lentokentän melun.

EU:n direktiivi ympäristömelun hallinnasta ja arvioinnista toteutettiin Suomessa vuonna 2004 ympäristönsuojelulain muutoksella. Suomessa tehtiin ensimmäisen vaiheen selvitys vuonna 2007. Nyt valmistuneet toisen vaiheen selvitykset tarjoavat ensimmäistä kertaa kattavaa, valtakunnallista tietoa.

Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma päivittyy

Seuraavaksi laaditaan meluntorjunnan toimintasuunnitelmat kaikille selvitysvelvollisille alueille. Toimintasuunnitelmissa esitetään kiireellisimmät meluntorjuntakohteet ja toimenpiteet sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Liikennevirasto laatii toimintasuunnitelman maanteiden ja rautateiden osalta ja osallistuu kaupunkien suunnitelmien laadintaan. Luonnos tulee julkiseen käsittelyyn helmikuussa 2013, ja suunnitelma valmistuu heinäkuussa 2013.

Tästä pääset Liikenneviraston Melu-sivuille, jossa pääset tutustumaan selvitysten taustoihin, tuloksiin ja jo valmistuneisiin raportteihin.
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.