Hyppää sisältöön

MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE FRÅN BEHÖRIG MYNDIGHET: Förbättring av landsvägarna 11233 (Sjökullavägen) och 11231 (Kylmälävägen) vid Sjökulla skola, vägplan, Kyrkslätt

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) och Kyrkslätts kommun publicerar en kungörelse i sina datanät i enlighet med lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och förvaltningslagen 62 § a. Kungörelsen gäller inledande av den planering som nämns i rubriken och terrängarbeten. NTM-centralen och Kyrkslätts kommun delger ärendet genom att offentligt kun-göra det i enlighet med bestämmelserna om offentlig kungörelse i förvalt-ningslagen samt genom att publicera kungörelsen på datanätet, på Kyrkslätts kommuns webbplats, på NTM-centralens webbplats och i dags-tidningen som allmänt utkommer på området.

Kungörelsen publiceras 12.10.2020 på NTM-centralens datanät: https://www.ely-kes-kus.fi/sv/web/ely/kuulutukset?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14405

och på Kyrkslätts kommuns datanät:
https://www.kyrkslatt.fi/kungorelser


Kungörelsen hålls framlagd 12.10.–11.11.2020.

Ytterligare information ges av Kyrkslätts kommun, Saara Koivumäki, tfn 040 541 846 2, [email protected]

och NTM-centralen i Nyland, Hanna Reuterhorn, tfn 0295 021 132, [email protected]

Julkaistu 12.10.2020