Hyppää sisältöön

Meddelande : Förbättring av riksväg 8 vid Karleby, Karleby, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
publicerar en kungörelse enligt 108 § i lagen om trafiksystem och
landsvägar samt 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen gäller inledande
av planering och terrängarbete i anslutning till utrednings/vägplanen som
nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet genom offentlig
kungörelse under minst 30 dagar på det sätt, som stadgas om offentlig
kungörelse i förvaltningslagen.


Kungörelsen publiceras 22.5.2020 på NTM-centralens webbplats
http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset i datanätet.
Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 22.5.-22.6.2020.

Mer information ges på NTM-centralen Minna Pasanen, tel. 0295 027 027,
[email protected]

Julkaistu 22.05.2020