Hyppää sisältöön

Meddelande: Förbättring av riksväg 6 vid Pukaro, Lappträsk, vägplan

Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar i sitt informationsnät enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och 62 a § i förvaltningslagen en kungörelse som gäller framläggandet av vägplanen som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet genom offentlig kungörelse, så som det föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen, samt genom att publicera kungörelsen i två dagstidningar som allmänt ges ut i området.

Kungörelsen publiceras 19.11.2020 i NTM-centralens informationsnät på www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset.

Kungörelsen finns till påseende 19.11.2020 – 21.12.2020.

Ytterligare information fås av NTM-centralen i Nyland Mira Aaltonen, tfn. 0295 026 290, [email protected] 

Julkaistu 19.11.2020