Hyppää sisältöön

Meddelande: Förbättring av riksväg 25 vid landsväg 111 anslutning inklusive vägarrangemang, Raseborg, vägplan

Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar i sitt informationsnät enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och 62 a § i förvaltningslagen en kungörelse som gäller framläggandet av vägplanen som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet genom offentlig kungörelse, så som det föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen, samt genom att publicera kungörelsen i två dagstidningar som allmänt ges ut i området.

Kungörelsen publiceras 20.5.2020 i NTM-centralens informationsnät på https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset.

Kungörelsen finns till påseende 20.5.2020 - 22.6.2020.

Ytterligare information om planen fås av:

NTM-centralen i Nyland Mira Aaltonen, tfn. 0295 026 290, [email protected]

Raseborg stad Jan Gröndahl, tfn. 019 289 2550, [email protected]

 

Julkaistu 20.05.2020