Hyppää sisältöön

Meddelande: Förbättring av lv 1324 (Lahnusvägen) genom att bygga gång- och cykelled mellan Lahnus - Klaukkala, Esbo och Nurmijärvi. Vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt förvaltningslagen 62 a §, som berör inledandet av planeringen samt fältundersökningar angående vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen publiceras på NTM-centralen i Nylands informationsnät på webbplatsen http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 29.4. - 1.6.2020.

För tilläggsinformation

NTM-centralen i Nyland, projektchef Mikko Vihermäki, tfn 0295 036 015,[email protected]

Esbo stad, projektingenjör Jaana Salo, tfn 046 877 1854, [email protected]

Nurmijärvi kommun, trafikingenjör Pia Korteniemi, tfn 040 317 2311, [email protected]

Destia Oy, projektchef Pauli Pietiläinen tfn 040 675 2291, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

 

Julkaistu 29.04.2020