Hyppää sisältöön

Meddelande: Förbättring av landsväg 717 genom att bygga en gång- och cykelled på avsnittet Höstves - landsväg 17746 (Kolkin siltatie), Vasa stad och Korsholms kommun, vägplan

Aika: 16.10.2020-16.11.2020

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) publicerar en kungörelse enligt 108 § i lagen om trafiksystem och landsvägar samt 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen gäller inledandet av planering och terrängarbete i anslutning till ovannämnda vägplan. NTM-centralen informerar om ärendet genom offentlig kungörelse under minst 30 dagar på det sätt, som stadgas om offentlig kungörelse i förvaltningslagen.

Kungörelsen publiceras 16.10.2020 på NTM-centralens webbplats http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset i datanätet.

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 16.10. - 16.11.2020.

Mer information ges av Minna Pasanen på NTM-centralen i Södra Österbotten, tel. 0295 027 027, [email protected].

Julkaistu 16.10.2020