Hyppää sisältöön

Meddelande : Förbättring av landsväg 11583 i Alkärr genom byggande av en gång- och cykelled, Vanda, Kervo, vägplan

Förbättring av landsväg 11583 i Alkärr genom byggande av en gång- och cykelled, Vanda, Kervo, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör godkännande av vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen är publicerad i informationsnätet på NTM-centralens webbplats http://www.ely-keskus.fi/fi/web/ely/kuulutukset  10.7.2020

Kungörelsen finns till påseende 10.7.2020 – 17.8.2020.

Ytterligare information om planen fås av:

NTM-centralen i Nyland Mira Aaltonen (13.7. – 17.7), tfn 0295 026 290, [email protected] och Kirsi Pätsi (20.7. – 17.8.), tfn 0295 021 331, [email protected]

Vanda stad Mariika Lehto (20.7. – 31.7.), tlf 040 867 6306, [email protected] och Olli Lappalainen (3.8. – 17.8), tlf 040 867 6309, [email protected]

Julkaistu 10.07.2020