Hyppää sisältöön

Meddelande: Förbättring av landsväg 11227 (Överbyvägen) genom att bygga gång- och cykelled på avsnittet Karlbergsvägen - Granbackavägen, Kyrkslätt, Vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen och Kyrkslätts kommun publicerar i sina datanät i enlighet med lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och 62 a § i förvaltningslagen en kungörelse som gäller inledande av den i rubriken nämnda planen och terrängsarbetena. NTM-centralen och Kyrkslätts kommun tillkännager ärendet offentligt genom kungörelse på så sätt som det bestäms om kungörelser i förvaltningslagen och genom att publicera kungörelsen i datanätet, på Kyrkslätts kommuns webbplats, NTM-centralens webbplats och i en tidning som utkommer allmänt i området.

Kungörelsen publiceras 20.5.2020 i NTM-centralens datanät: https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14405

och i Kyrkslätts kommuns datanät: https://www.kyrkslatt.fi/kungorelser

Kungörelsen är framlagd 20.5 - 19.6.2020.

Ytterligare information ges av Kyrkslätts kommun, Hannu Ruhanen, tfn 040 126 9866, [email protected]

och NTM-centralen i Nyland, Hanna Reuterhorn, tfn 0295 021 132, [email protected]

 

Julkaistu 25.05.2020