Hyppää sisältöön

Meddelande: Förbättring av anslutningar längs stamväg 68 och riksväg 8 i Edsevö, Pedersöre, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
publicerar en kungörelse i enlighet med 108 § i lagen om trafiksystem och
landsvägar samt 62 a § i förvaltningslagen, som berör framläggandet av
vägplanen som nämns i rubriken. NTM-centralen delger ärendet med en
offentlig kungörelse i minst 30 dagar, så som föreskrivs i förvaltningslagen.

Kungörelsen publiceras 27.3.2020 i NTM-centralens datanät på adressen:
http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-etela-pohjanmaa

Ytterligare information fås av Veijo Rajamäki vid NTM-centralen, tfn 0295 027 750, [email protected]

Julkaistu 27.03.2020