Hyppää sisältöön

Markkinavuoropuhelu: Kunnossapitourakoiden kaluston ympäristövaatimukset

Julkaistu 1.7.2020

Me Väylävirastossa pyrimme vähentämään toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Tavoitteeseen pääsemiseksi teemme yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa. Selvitämme nyt, millaisia ympäristövaatimuksia kunnossapitourakoiden kalustolla voisi tulevaisuudessa olla.

Toivomme vastauksia markkinavuoropuhelukyselyihin nykyisiltä maanteiden ja radan kunnossapitourakoitsijoilta sekä urakoista kiinnostuneilta yrityksiltä. Kyselyllä selvitetään alan lähtötasoa, valmiuksia ja keskeisiksi katsottuja päästövähennyskeinoja.

Eri urakkatyyppejä varten on erilliset kyselyt. Pyydämme vastaamaan erikseen kaikkiin niihin kyselyihin, joissa olette mahdollisena tarjoajana:

Sujuva yhteistyö toimialan kanssa avainasemassa

Maanteiden hoidon alueurakoita varten on laadittu jo vuonna 2015 tiekartta, jonka mukaiset kuljetus- ja työkonekaluston ympäristövaatimukset ovat voimassa vuoteen 2020 saakka. Keväällä 2020 alkaneessa kehityshankkeessa tiekartta päivitetään vuosille 2020-2025. Uutena asiana mukaan otetaan myös tiemerkintöjen, päällystysurakoiden ja radanhoidon urakoiden tarkastelu.

Tarkastelussa ovat mukana sekä kasvihuonekaasupäästöjen että haitallisten paikallispäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuus. Työ keskittyy vain kuljetuksiin sekä työkoneisiin käyttötapoineen eikä siis sisällä käytettävien materiaalien tai rakentamis- ja purkuvaiheiden päästövaikutusten arviointia. Näitä vaiheita käsitellään useissa muissa Väyläviraston kehityshankkeissa. Pitkän tähtäimen suunnittelu auttaa toimijoita vaatimuksiin varautumisessa ja ehkäisee yllättäviä markkinavaikutuksia, joita voisi seurata lyhyellä varoitusajalla käyttöön otettavista aiempaa tiukemmista vaatimuksista.

Vuoropuhelu urakoitsijoiden ja toimialan kanssa on keskeinen osa kehityshankkeen toteutusta.  Vuoropuhelu mahdollistaa realistisen suunnitelman laatimisen ja eri osapuolien sitouttamisen yhteiseen kehitystyöhön vähäpäästöisemmän ja energiaa säästävän toiminnan lisäämiseksi.

Väyläviraston toimeksiannosta hanketta toteuttaa Motiva Oy.

Lisätietoa

Lisätietoa kehityshankkeesta:

Asiantuntija Marketta Hyvärinen
[email protected]

Lisätietoja kyselystä:

Asiantuntija Taneli Varis
[email protected]


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.