Hyppää sisältöön

Mankin tasoristeys poistetaan rantaradalta

Julkaistu 14.11.2022 9.00

Mankin tasoristeyksen poistaminen parantaa niin raideliikenteen sujuvuutta kuin liikenneturvallisuuttakin. Tasoristeyksen poisto katkaisee jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, ja uudet reitit opastetaan paikan päällä.

Mankin entisen seisakkeen kohdalla oleva tasoristeys Espoossa poistetaan käytöstä marras-joulukuun vaihteessa, ja kulkuyhteys katkeaa viikon 47 aikana. Rantaradalla Mankinjoentien lounaispäässä sijaitseva tasoristeys on ollut vain jalankulun ja pyöräilyn käytössä. Moottoriajoneuvoilla kulku tasoristeyksestä ei ole ollut mahdollista.

Tasoristeys on varustettu puolipuomilaitoksella, joka on kohdannut toistuvaa ilkivaltaa. Se on myös tekniikaltaan vanhentunut ja vikaherkkä, mikä on aiheuttanut junaliikenteelle jatkuvia häiriöitä.

"Mankin tasoristeyksen poistamisella saamme edistettyä raideliikenteen sujuvuutta vilkkaalla rantaradalla, mutta myös parannettua liikenneturvallisuutta", kertoo radan kunnossapidon aluepäällikkö Eero Liehu Väylävirastosta.

Tasoristeyksiin liittyvä turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, tässä tapauksessa kävelijöiden ja pyöräilijöiden, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta.

Kävelyn ja pyöräilyn uudet reitit opastetaan paikan päällä

Tasoristeyksen poisto tarkoittaa käytännössä sitä, että kulku radan yli estetään aitaamalla alue. Lisäksi vanhan tasoristeyksen kansi poistetaan, ja samassa yhteydessä puretaan myös entisen Mankin seisakkeen puulaituri.

Jalankulun ja pyöräilyn lähimmät radan poikki johtavat väylät sijaitsevat poiston jälkeen länteen päin Luomassa (tasoristeys) ja Masalassa (alikulkuja), itään päin puolestaan Kauklahdenväylällä (alikulku) ja Kauklahden asemalla (alikulkuja).

Tasoristeyksen poisto katkaisee jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, moottoriajoneuvoliikenteeseen sillä ei ole vaikutusta. Lähiasukkaiden osalta matka Lidl-päivittäistavarakauppaan pitenee Kauklahdenväylän kautta kiertäväksi. Ulkoilijoiden käyttämä reitti Luomaan muuttuu myös kiertämään Kauklahdenväylän kautta, mikä parantaa liikenneturvallisuutta.

Kävelyn ja pyöräilyn uudet reitit on opastettu kartalla, myös paikan päällä. Näiden reittien kunnossapidosta vastaa Espoon kaupunki. Avaa kartta suuremmaksi tästä.

Kävelyn ja pyöräilyn reittikartta Mankin tasoristeyksen poiston jälkeen

Lisätietoja:

Mankin tasoristeyksen poisto:
radan kunnossapidon aluepäällikkö Eero Liehu, Väylävirasto
p. 029 534 3894

Muut tasoristeysasiat:
asiantuntija, turvallisuus Kaisa-Elina Porras, Väylävirasto
p. 029 534 3864

Sähköpostiosoitteet: [email protected]

Katso myös:

Kartta kävelyn ja pyöräilyn uusista reiteistä

Lue lisää tasoristeyksistä ja niiden poistamisesta

Liitteet