Takaisin

Maanteiden päällysteitä uusitaan taas kesällä

Maanteiden päällysteitä uusitaan taas kesällä

Julkaistu 10.6.2014

Maanteiden päällysteitä uusitaan tänä kesänä noin 2 600 km. Tänäkin vuonna päällystettyjen maanteiden ylläpitoon käytetään noin 140 miljoonaa euroa, josta vajaalla 20 miljoonalla eurolla uusitaan tiemerkintöjä. Työt keskittyvät pääteille, mutta myös isompia, liikennettä haittaavia, tienrakennushankkeita on käynnissä.

Päällysteiden ylläpitoon käytettävä rahoitus on pysynyt samalla tasolla jo useita vuosia. Vaikka rahoitus pysyy samana, samalla rahalla saadaan joka vuosi kuitenkin hieman eri määrä uusittuja päällysteitä johtuen raaka-aineiden, erityisesti bitumin, hinnasta. Tänä vuonna arvellaan päästävän samalle tasolla kuin viime vuonna.

Tiestön kunto heikkenee kuitenkin joka vuosi hieman lisää, sillä kaikkia huonokuntoiseksi määriteltyjä tieosuuksia ei voida korjata. Tänä vuonna huonokuntoisia teitä tulee noin 900 km lisää, mikä tarkoittaa yhteensä 5 800 km huonokuntoisia teitä.

Tarkkana tietyömaan kohdalla

Päällystystyöt pyritään ajoittamaan niin, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Häiriöiltä ei voida kuitenkaan täysin välttyä. On hyvä muistaa, että töitä tehdään, jotta turvallinen ja kestävä uusi tienpinta saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti ja laadukkaana.

Tietyömaalla työntekijät tekevät työtään vaarallisissa oloissa liikenteen seassa. Siksi autoilijan tarkkaavaisuus ja alennettujen nopeusrajoituksien noudattaminen ovat erityisen tärkeitä.

Vastavalmistunut päällyste vaatii aikaa jäähtyäkseen – mitä lämpimämpi ilma, sitä kauemmin. Liian aikaisin käyttöön otettu päällyste urautuu heti. Uusi päällyste ja uudet tiemerkinnät voivat olla myös liukkaita etenkin sateella.

Tiehankkeita käynnissä eri puolilla maata

Tienparannushankkeita on käynnissä ympäri maata useiden kaupunkien lähiympäristössä. Pääkaupunkiseudun lisäksi töitä tehdään mm. Turussa, Kotkassa, Haminassa, Tampereella, Seinäjoella, Vaasassa, Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.

Kehä III Lentoasemantien kohdalla tie- ja siltatyöt etenevät vauhdikkaasti ja vaikka tarkoituksena on saada ne tänä syksynä valmiiksi, työt haittaavat merkittävästi liikennettä. Samoin myös Kehä III tietyöt Lahden- ja Porvoon väylien liittymissä aiheuttavat haittaa liikenteelle.

Valtatie 8 Sepänkylän ohikulkutien työmaalla rakennetaan Stormossen – Koivulahti keskikaideosuutta, melu- ja ympäristörakenteita sekä viimeistellään uusien tieosuuksien pintarakenteita tekemällä viimeiset päällysteet Vaasassa ja Mustasaaressa.

Valtatie 7 välillä Hamina – Venäjän raja/Vaalimaa on käynnissä tienparannustöitä, josta johtuen muun muassa Venäjältä saapuva henkilöautoliikenne ohjataan kiertotielle. Myös Kotkan ja Haminan kohdilla on käynnissä tienparannustöitä, mistä johtuen liikennettä saatetaan pysäyttää ajoittain räjähdystöiden takia.

Turussa Suikkilantiellä on käynnissä koko kesän kestävä siltatyö sekä Raision ja Maskun välillä tehdään valtatietä 8 pääosin uuteen paikkaan, mutta myös nykyisen tien liikenteelle aiheutuu haittaa. 

Katso ajantasaiset tiedot kaikista tietöistä: http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/

 reaktionapit