Takaisin

Maanteiden kunnossapidon alueurakat kilpailutettu

Maanteiden kunnossapidon alueurakat kilpailutettu

Julkaistu 30.5.2011

Maanteiden päivittäistä hoitoa koskevista urakoista oli nyt kilpailutusvuorossa 13 eri alueen urakat. Keskimäärin kustakin urakasta kilpaili viitisen urakoitsijaa – kilpailutustilanne oli siis varsin hyvä.

Maanteiden päivittäinen kunnossapito toteutetaan 81 eri alueurakkana uuden urakkakauden alkaessa ensi lo-kakuussa. Ne ovat pääsääntöisesti 5–7 vuoden pituisia palvelusopimuksia, joista vuosittain kilpailutetaan 10–15. Tänä vuonna kilpailutetut 13 palvelusopimusta kattavat alueita eri puolilla maata. 

Alueurakoiden keskeisiä tehtäviä ovat talvikunnossapito, sorateiden pinnan hoito, viher- ja puhtaanapitotyöt, erilaisten varusteiden ja laitteiden kuten liikennemerkkien kunnossapito sekä päällysteiden paikkaukset. Alu-eurakoiden toteutuksen aikaisesta valvonnasta vastaavat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikenne-vastuualueiden aluevastaavat.

Tarjoushinnat jäivät kahta urakkaa lukuun ottamatta tilaajan kustannusarvion alle. Urakoiden yhteishinta on noin 114 miljoonaa euroa. Urakoiden voittajat ja urakkahinnat näkyvät erillisessä taulukossa.

Urakoiden kilpailutilanne on pysynyt varsin hyvänä. Kustakin urakasta kilpaili keskimäärin viitisen urakoitsijaa. Eniten urakoita voittivat Destia Oy ja NCC Roads Oy. Urakoita saivat myös Koillistie Määttä Oy ja Savon Kulje-tus Oy.

Koko maantieverkon alueurakoiden toteutuksesta vastaavat syksyllä alkavalla urakkakaudella seuraavat ura-koitsijat, joiden euroissa laskettu markkinaosuus kaikista urakoista – ei siis vain nyt kilpailutetuista – näkyy suluissa.

- Destia Oy (62 % )
- YIT Rakennus Oy (19 %)
- NCC Roads Oy (10 %)
- Koillistie Määttä Oy (4 % )
- Savon kuljetus Oy (3 % )
- Pahkakangas Oy (1 % )
- TSE-Tienvieri Oy (0,4 %)


reaktionapit