null
null Maankäytössä varaudutaan rautateiden kehittämiseen

Maankäytössä varaudutaan rautateiden kehittämiseen

Julkaistu 25.01.2019

Väylä on päivittänyt valtakunnallisen näkemyksen siitä, miten maankäytössä on tarve varautua rautateiden lisäraiteisiin, kolmioraiteisiin, lisäkohtauspaikkoihin ja/tai kaksoisraideosuuksiin sekä uusiin ratayhteyksiin.

Jotta junaliikenteen määrän lisääminen on mahdollista ja rautateiden kehittämismahdollisuudet turvataan, on maakuntakaavoissa, yleiskaavoissa ja asemakaavoissa varauduttava jo hyvissä ajoin kehittämismahdollisuuksiin ja tilatarpeisiin. Mikäli kehittämiseen ei varauduta, voi tarvittavien ratahankkeiden toteuttaminen osoittautua myöhemmin hyvin vaikeaksi, merkittävän kalliiksi tai jopa mahdottomaksi. Katse päivityksessä on pitkällä tulevaisuudessa vuosikymmenien päässä, eikä tässä yhteydessä ole ajoitettu tai priorisoitu tarpeita.

Useimmat varaustarpeet ovat olleet jo aiemmin tiedossa, ja ne on jo huomioitukin eri kaavaprosesseissa. Varaustarpeet on nyt päivitetty näkemyksessä yhteen. Lisäksi päivitykseen on noussut joitain uusia varaustarpeita, esimerkiksi kaksoisraiteeseen varautuminen Oulun ja Kemin välillä sekä Kotkassa.

Päivitystä on tehty aiemman näkemyksen pohjalta ja olemme koonneet yhteen uutta tietoa mm. maakuntakaavoista, erilaisista selvityksistä ja suunnitelmista, toimintaympäristön muutoksista, liikenteen ennusteista ja muista näkymistä liikenteen kehittymisestä sekä eri asiantuntijoilta.

Väylä käy varaustarpeisiin liittyvää tarkempaa vuoropuhelua erityisesti maakuntien ja kuntien kanssa muun muassa alueellisen liikennejärjestelmätyön ja kaavaprosessien yhteydessä. Varautumistarpeita seurataan ja näkemystä päivitetään jatkossa tarvittaessa.

Lisätietoja:

Liikennejärjestelmäasiantuntija Erika Helin, [email protected], p. 029 534 3911


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.