Hyppää sisältöön

Maakaasuputken siirtoon liittyvät työt Imatran Sienimäessä aiheuttavat lyhyitä pysäytyksiä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkuun

Julkaistu 25.09.2019

Gasum tekee Sienimäessä sijaitsevaan maakaasuputkeen viikolla 40 maakaasun tuuletusta. Toimenpiteiden aikana jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitti pidetään suljettuna. 

Sienimäen nykyinen ylikulkusilta Liekonkadun päässä Imatralla puretaan Luumäki-Imatra-ratahankkeeseen liittyvän tulevan kaksoisrataosuuden rakentamisen vuoksi. Tilalle rakennetaan uusi, pidempi ylikulkusilta.

Nykyisen ylikulkusillan rakenteissa kulkee myös Gasumin maakaasuputki. Kun silta puretaan, pitää samalla maakaasuputki siirtää.

Maakaasun tuuletus voi aiheuttaa kovaa ääntä

Viikolla 40 porataan käytössä olevaan runkolinjaan reikiä, jolloin kaasu vapautuu ilmaan. Kaasun purkautuminen aiheuttaa kovan pamauksen, muttei muuta haittaa ympäristöön. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitti kuitenkin suljetaan hetkellisesti aina toimenpiteen ajaksi. Katkot ovat lyhyitä, noin kymmenen minuutin pituisia. Tuuletusta tehdään pitkin viikkoa.

  

 

Lisätietoja toimenpiteestä:

Erkki Mäki, ylivalvoja, Welado Oy, puh. 0400 167 067

 

Pääurakoitsija: KVL-Tekniikka Oy

Yhteyshenkilö: Mikko Palander, puh. 010 2195 247

 

Lisätietoja LUIMA-ratahankkeesta:

Joonas Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylä, puh. 029 534 3536

Kimmo Saarela, projektipäällikkö, Welado Oy, puh. 040 712 9434

 

Kuvaliite

1: Työmaa-alueen sijainti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitin vieressä

2: Maakaasuputken siirtotyöt käynnissä

 

Hankkeen nettisivut: https://www.vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke

Hanke Facebookissa: https://facebook.com/luumakiimatra

 

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.

Liitteet

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.