Hyppää sisältöön

Luvaton liikkuminen rataverkolla on aina riski

Julkaistu 05.03.2020

Asiattomat radalla kulkijat asettavat itsensä vaaraan sekä aiheuttavat merkittäviä myöhästymisiä junaliikenteelle. Äänetön juna ja radan sähköjännitteet eivät ilmoita vaarasta, siksi riskit on tärkeää ymmärtää ja kertoa niistä myös lapsille ja nuorille.

Älä oikaise radan yli!

Väylän tietoon tulee vuosittain lukuisia tilanteita, joissa ihmisiä on radalla junan tullessa. Näissä tilanteissa on aina merkittävä vaara jäädä junan alle.

Radalla oleskelu ja liikkuminen sekä radan yli oikaiseminen on vaarallista ja sen takia laissa kiellettyä. Asiattomasta radalla liikkumisesta voi olla juridisia seuraamuksia aikuisille ja alaikäisistä liikkujista poliisi voi tehdä lastensuojeluilmoituksen.

Radan ylittäminen on sallittua vain tasoristeyksen, silla tai alikulun kautta. Muualta ylittäminen on kiellettyä.

”Junat kulkevat nopeasti ja äänettömästi, eikä niiden lähestymistä välttämättä huomaa ennen kuin on myöhäistä. Juna ei voi myöskään väistää ja sen pysähtymismatka on useita satoja metrejä”, sanoo rautatieturvallisuuden johtava asiantuntija Marko Tuominen Väylästä.

Allejääntivaaran lisäksi luvaton radalla liikkuminen aiheuttaa vuositasolla merkittävää haittaa rautatieliikenteen täsmällisyyteen. Kun luvatonta liikkumista havaitaan, junaliikenne joudutaan usein keskeyttämään tilanteen selvittämisen ajaksi. Tämä puolestaan aiheuttaa myöhästymisiä suurelle joukolle junamatkustajia.

Rata ja sähkö eivät ole leikin asioita

Junan alle jääminen ei ole ainoa riski rautatiealueella. Myös muun muassa ratojen sähköjännitteet aiheuttavat hengenvaaran. Siksi radan rakenteissa kiipeily ja vaunujen päälle kiipeäminen aiheuttaa välittömän hengenvaaran. Sähköradan jännite on 25 000 volttia ja se on aina päällä, myös silloin, kun junaa ei ole näkyvissä. Jännite on niin suuri, että sähköisku aiheuttaa vähintään vakavia sisäisiä vammoja, yleensä kuitenkin kuoleman.

 

Aikuiset näyttävät esimerkkiä omalla toiminnallaan

Väylä toivoo, että edellä mainittuihin asioihin kiinnitetään huomiota niin kotona, kouluissa kuin työpaikoillakin. Aikuisilla on merkittävä rooli asiasta keskusteltaessa ja sitä käsiteltäessä. Aikuisten on lisäksi syytä miettiä minkälaisen esimerkin he antavat lapsille ja nuorille.

Jotta asiattoman oleskelun riskit tunnistettaisiin, seuraavista asioista kannattaa keskustella:

  • Radan ylittäminen muusta kuin virallisesta radan ylityskohdasta on vaarallista ja sen takia kiellettyä.
  • Asiaton oleskelu rautatiealueella (esimerkiksi raiteilla ja ratapihalla) on vaarallista ja kiellettyä.
  • Ilkivalta (esimerkiksi kiven, polkupyörän tai muun esteen asettaminen raiteille) on kiellettyä ja vaarallista, myös tekijälle itselleen.
  • Junat kulkevat nopeasti ja äänettömästi ja niiden lähestymistä ei välttämättä huomaa ajoissa.
  • Junan pysähtymismatka on useita satoja metrejä, eikä se voi väistää.
  • Rataverkolla liikkuu paljon erityyppisiä junia, joiden aikataulut muuttuvat usein.
  • Sähköradan jännite on erittäin suuri, ja sähköisku aiheuttaa aina hengenvaaran

Lisätietoja:

rautateiden johtava asiantuntija Marko Tuominen, p. 029 534 3981, [email protected]

Kampanjavideo rautateiden vaaroista: https://www.youtube.com/watch?v=1oqKt4JWheM 

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.