null
null Luvassa infra-alan kaipaamaa pitkäjänteisyyttä

Luvassa infra-alan kaipaamaa pitkäjänteisyyttä

Julkaistu 06.06.2019
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Väylän tehtävänä on varmistaa, että Suomella on tie-, rata- ja vesiväyläverkko, joka mahdollistaa maamme hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kestävän kasvun. Toimiva väyläverkko tarvitsee riittävän perusväylänpidon rahoitustason, jotta olemassa oleva väylästö saadaan pidettyä hyvässä kunnossa, mutta myös pitkän aikavälin kehittämissuunnitelman ja sille rahoituksen.

Hallitusneuvotteluissa on sovittu merkittävästä perusväylänpidon rahoitustason nostosta, jonka avulla saamme väylien korjausvelan kasvun pienenemään niin pääteillä kuin alemmallakin tieverkolla sekä radoilla. Lisäksi on sovittu, että väyläverkon kokonaiskuva kootaan ja sen kehittäminen linjataan osana 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman merkitys on erittäin suuri, sillä pitkäjänteisyys luo toimintaympäristöön vakautta niin väyliä käyttäville asiakkaille kuin Väylän palveluntuottajillekin. 

Vakaus onkin erittäin tärkeää, sillä Väylän hankinnat ovat kaksikymmentä prosenttia koko infra-alan hankinnoista Suomessa ja työllistämme välillisesti noin 14 000 henkeä. Infra-ala, on suhdanneherkkä toimiala, joten kustannustason kannalta tasainen ja ennakoitava määrä tilauksia hyvä kaikkien osapuolten kannalta.

Väylällä on myös merkittävä rooli infra-alan kehittämisessä. Alalla on suuri tuottavuuspotentiaali, josta merkittävä osa liittyy tapaan hankkia palveluita ja tehdä projektien aikaista yhteistyötä. Tämä tarkoittaa samalla rakennusalan toimintakulttuurin muuttamista kohti avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa, mikä mahdollistaa innovatiivisuuden hyödyntämisen sekä osaamisen kehittämisen. Tavoitteena on, että palveluntuottajat pystyvät yhteistyössä tilaajan kanssa kehittämään tuotanto-osaamisensa avulla alkuperäistä edullisempia, mutta vähintään yhtä laadukkaita ratkaisuja.

Toivommekin, että valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma mahdollistaa koko alan täysipainoisen valmistautumisen suunnitelmaan sisältyviin hankkeisiin hyödyntämällä kehittyneitä ja yhteistyöhön perustuvia toteutusmalleja.
 


Kari Wihlman
Väylän pääjohtaja