Takaisin

Luumäki-Imatra-ratahankkeen töiden vaikutukset työmaa-alueiden ympäristössä loppuvuonna

Luumäki-Imatra-ratahankkeen töiden vaikutukset työmaa-alueiden ympäristössä loppuvuonna

Julkaistu 27.11.2019

Luumäki-Imatra-ratahankkeen (LUIMA) urakoiden vuoden lopussa tehtävät työvaiheet vaikuttavat lähialueiden liikenteeseen. Pontitustöistä aiheutuu myös melua lähiympäristöön.

Lähipäivinä astuvat voimaan seuraavat liikennejärjestelyt:

  • Rauhan alikulkusilta Joutsenossa on suljettu ajoneuvoliikenteeltä torstaina 28.11. kello 16:30-07:30 välisenä aikana. Liikenne ohjataan kiertoreitille. Jalankulun ja pyöräilyn reitti pysyy avoimena.
  • Kesolan alikulkusillan urakka Lappeenrannassa on osa isompaa, viiden uuden alikulkusillan kokonaisuutta. Rakennustöistä johtuen Kesolantie on ollut suljettuna, mutta nyt se avataan liikenteelle torstaina 28.11. Sillan viimeistelytyöt jatkuvat keväällä, jolloin tie muun muassa päällystetään sillan kohdalta.
  • Saimaantie suljetaan Joutsenon sillan telineen purkamisen ajaksi 3.12. kello 21-6. Tie suljetaan liikenneaidoilla purkamisen ajaksi ja liikenne ohjataan kiertotielle.

Kaksoisraiteen rakentamisen aloittaminen aiheuttaa melua lähiympäristöön

Joutseno-Imatra-kaksoisraiteen rakennustöihin liittyen jo alkanut pontitustyö jatkuu näillä näkymin aina torstaihin 12.12. asti. Työtä tehdään Rauhan, Korvenkannan ja Vuoksen seuduilla.

- Valitettavasti melua aiheuttavaa työtä joudutaan junaliikenteen aiheuttamien reunaehtojen vuoksi tekemään myös seuraavina kahtena viikonloppuna lauantain ja sunnuntain välisinä öinä, arviolta kello 00-07. LUIMA-ratahanke pahoittelee asiaa ja teemme kaikkemme aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Urakoitsija pyrkii mahdollisuuksien mukaan kohdentamaan yöaikaan suoritettavan työn harvemmin asutuille alueille, sanoo LUIMA-hankkeen projektipäällikkö Tommi Rosenvall.

LUIMA-hankkeen isot siltakohteet, Saimaan kanavan ja Mansikkakosken ratasillat, saavuttavat nekin loppuvuodesta merkittävän työvaiheen, kun molempien siltojen kannet betonoidaan.

 

Lisätietoja pontitustyöstä:

Ville Lonka, GRK Infra Oy, puh.040 829 0089.   

 

Lisätietoja LUIMA-hankkeesta:

Tommi Rosenvall, projektipäällikkö, Väylä, puh. 029 534 3830

Kimmo Saarela, projektipäällikkö, Welado Oy, puh. 040 712 9434

 

Hankkeen nettisivut: https://www.vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke

Hanke Facebookissa: https://facebook.com/luumakiimatra

 

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.


reaktionapit