Hyppää sisältöön

Luumäki-Imatra-ratahankkeen jatkoa täsmennetään, Saimaan kanavan uusi ratasilta otetaan käyttöön kesäkuussa

Julkaistu 5.6.2020

Rakentaminen on kovassa vauhdissa Luumäki-Imatra-ratahankkeen kaikissa urakoissa. Ratahankkeen jatko täsmentyy käynnissä olevassa Kaakkois-Suomen hankearvioinnissa. Arvioinnilla halutaan varmistaa, että jatko toteutuu kattavimman mahdollisen tiedon varassa.

tukkijuna raiteilla

Luumäki-Imatra-ratahankkeessa rakennetaan muun muassa 19 kilometriä pitkä kaksoisraideosuus välille Joutseno-Imatra. Lisäksi rakennetaan Mansikkakosken ja Saimaan kanavan uudet ratasillat ja toteutetaan Luumäki-Joutseno-välillä nykyisen raiteen perusparannus.

Käynnissä olevat rakennusurakat etenevät suunnitellusti. Toinen isoista siltakohteista, Saimaan kanavan uusi ratasilta, saadaan tämänhetkisen tiedon mukaan juhannuksena junaliikenteen käyttöön.

Kaakkois-Suomen hankearviointi tarkastelee useita vaihtoehtoja jatkotoimenpiteille

Hankkeen edetessä on noussut esiin seikkoja, jotka lisäävät hankkeen toteuttamiseksi tarvittavaa työmäärää. Tämän seurauksena alkuperäisen ratasuunnitelman mukainen rahoitus ei riitä kattamaan tämän hetken tietämyksen mukaista perusparannustarvetta.

Väylävirasto on päättänyt jatkaa Kaakkois-Suomen raideliikenteen hankearviointia, jotta varmistetaan, että Luumäki-Imatra-ratahankkeen kokonaistilanne arvioidaan parhaan mahdollisen tiedon pohjalta. Tarkastelussa otetaan huomioon myös mahdollisen kaksoisraideosuuden laajentaminen koko matkalle Luumäeltä Imatralle.

”Rataosuudelle osuvat ratasillat ja ratarakenteet on tarkastettu nykyvaatimusten mukaisesti. Muiden muassa niissä esiin tulleet uudet korjaustarpeet nostavat hankkeen työmäärää ja sitä kautta myös kustannusarviota. Lisäksi rakentamiseemme vaikuttaa aina ratkaisevasti liikenne. Rakentamisen yhteensovittaminen liikenteen kanssa tulee käynnistää jo edellisen rakennuskauden aikana,” toteaa Luumäki-Imatra-ratahankkeen projektipäällikkö Tommi Rosenvall.

Ratahankkeen on aiemmin ilmoitettu valmistuvan vuonna 2023. Perusparannusosuuden lisääntynyt työmäärä ja niiden sovittaminen yhteen liikenteen kanssa siirtävät valmistumisen kesälle 2024.

”Kattava hankearviointi on paraikaa käynnissä. Se antaa raamit ratasuunnitelmavaiheelle, joka voitaisiin käynnistää hankearvioinnin valmistuttua,” Rosenvall sanoo.

Ratahankkeen nykyiset rakennusurakat toteutetaan suunnitellusti

Hankearviointi ei vaikuta ratahankkeen paraikaa rakennettaviin kohteisiin, lukuun ottamatta tiettyjä Luumäki-Joutseno-välin töitä:

”Luumäki-Imatra-ratahankkeen käynnissä olevat urakat tulevat valmistumaan suunnitellusti. Joutseno-Imatra-kaksoisraideosuutta rakennetaan koko ajan, ja samalla edistämme yksiraiteisen Luumäki-Joutseno-osuuden silta- ja liikennepaikkaurakoita. Kuitenkaan toistaiseksi ei käynnistetä sellaisia Luumäki-Joutseno-välin töitä, joihin mahdollinen päätös osuuden kaksoisraiteen suunnittelusta vaikuttaisi,” Rosenvall kertoo.

 

Lisätietoja:

Tommi Rosenvall, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3830

Lue lisää ratahankkeen urakoista


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.