Hyppää sisältöön

Luumäki–Imatra-ratahanke: Uuden alikulkusillan rakentaminen vaikuttaa katuliikenteeseen Hietalankadulla Lappeenrannassa 29.11. alkaen

Julkaistu 24.11.2021 13.37

 

Hietalankadun ajoneuvoliikenne suljetaan radan alittavalta osuudelta uuden sillan rakentamisesta johtuen maanantaista 29.11. alkaen. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkuyhteys järjestetään rakentamisen aikana työmaasta erotettua merkittyä reittiä pitkin työmaan läpi. Työvaiheiden myötä muuttuvista liikennejärjestelyistä osa vaatii myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkuyhteyden ajoittaista sulkemista.

Hietalankatu suljetaan kokonaisuudessaan yleiseltä liikenteeltä alikulkusillan kohdalta 13.–20.12. väliseksi ajaksi. Tänä aikana tehdään nykyisen Hietalankadun alikulkusillan korvaavien rakenteiden valmistelevia töitä. Korvaavat rakenteet otetaan käyttöön viikon 50 loppupuolelle sijoittuvassa raideliikennekatkossa. Samassa katkossa puretaan myös nykyinen Hietalankadun alikulkusilta. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkuyhteys palautetaan viikon 51 alkupuolella. Ajoneuvoliikenteeseen kohdistuvat liikennejärjestelyt jatkuvat alustavasti syyskuun 2022 loppuun saakka.

Työmaan sijainti ja suljettu katuosuus on esitetty liitteenä olevassa kartassa. Lappeenrannan kaupunki on tiedottanut erikseen paikallisliikenteen poikkeusreiteistä.

Hietalankadun alikulkusillan urakan yhteydessä toteutetaan uusi nykyisen sillan korvaava kahden raiteen mahdollistava alikulkusilta sekä tehdään sillan alittavaan katuun liittyviä muutostöitä. Urakka valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.


Lisätietoja:
Joonas Hämäläinen, hankkeesta vastaava projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3536, [email protected]
Aki Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3150, [email protected]
Jussi Palo, projektipäällikkö, Welado Oy, puh. 045 110 3720, [email protected] 

Liite: Työmaan sijainti ja suljettu katuosuus kartalla 

Lappeenrannan kaupungin tiedote paikallisliikennettä koskien: https://www.lappeenranta.fi/news/Poikkeusjarjestelyja-Hietalankadulla-2911-alkaen/b2blyz2x/c9c8a5e6-e978-4bb6-a949-3b99625335d5 

Hankkeen nettisivut: https://www.vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke 

Luumäki-Imatra-ratahankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt ja liikenteen kiertoreittejä esittelevät kartat löytyvät hankkeen nettisivuilta: https://vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke/hankkeen-liikennejarjestelyt 

VR:n matkustajaliikenteen ajankohtaiset tiedotteet: https://www.vr.fi/junaliikenne-nyt 

Hanke Facebookissa: https://facebook.com/luumakiimatra

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.

Liitteet