Hyppää sisältöön

Luumäki-Imatra-ratahanke: Turvallisen junamatkan komponentit

Julkaistu 4.12.2020

Valtion rataverkolla toimii useita tahoja, jotka kaikki osaltaan varmistavat junamatkustamisen turvallisuuden.

Kuvassa on kaavio, jossa on esitelty rautateillä toimivien yritysten ja organisaatioiden välinen työnjako.
Radan osien kuntoa seurataan säännöllisten mittausten ja tarkastusten avulla.

Turvallinen ja sujuva junamatka toteutetaan usean toimijan yhteistyönä. Taustalla tehdään paljon matkustajille näkymätöntä suunnittelua ja työtä, joka alkaa paljon ennen varsinaista junamatkaa.

Infrastruktuuri: Toimiva infrastruktuuri junaliikenteen perustana

Junamatkustus vaatii toimivaa ja kunnossa olevaa infrastruktuuria. Matkustajalle tutuimmat osat ovat kenties rautatieasemat ja laiturialueet sekä radan maan päällä näkyvä osa kiskoineen ja pölkkyineen.  Niiden lisäksi rautatieinfrastruktuuriin kuuluu paljon muitakin osia. Junasta käsin voi nähdä muun muassa sähköistykseen sekä turvalaitteisiin liittyvää laitteistoa. Lisäksi rataosalla on taitorakenteita kuten siltoja, tunneleita ja meluseiniä, kuivatukseen liittyviä osia kuten rummut ja ojat sekä kiskojen ja pölkkyjen alla olevat radan eri maakerrokset.

Radan osien kuntoa seurataan säännöllisten mittausten ja tarkastusten avulla. Esimerkiksi silloille ja rummuille tehdään kuntotarkastuksia, kiskojen sekä ajolangan geometriamuutoksia seurataan radantarkastusvaunun avulla ja radan vieressä olevia riskipuita kartoitetaan ja poistetaan, jotta ne eivät pääse kaatumaan radalle.
Pienemmät vauriot sekä junaliikenteeseen akuutisti vaikuttavat vauriot korjataan kunnossapidon toimesta.

Kun rakenteiden elinkaari tulee loppuun, niin rataosalle tehdään suurempi perusparannus, jonka yhteydessä vanhat rakenteet korjataan tai uusitaan. Rakenteita myös parannetaan perusparannuksien yhteydessä ja erillisillä hankkeilla. Esimerkiksi junapituuksien kasvun takia liian lyhyiksi jääneitä matkustajalaitureita voidaan pidentää ja laiturialueille voidaan lisätä hissejä esteettömyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Liikennesuunnittelu: Kapasiteettia kaikille

Radalla kulkee säännöllistä aikataulujen mukaista henkilö- ja tavaraliikennettä sekä epäsäännöllisesti operoitavaa liikennettä kuten ratatyökoneita. Radalla ei voi liikennöidä oman mielen mukaan, vaan kaikelle junaliikenteelle on varattava ratakapasiteettia. Matkustajan astuessa junaan, kyseisen junan aikataulu sekä lähtöraide on ollut tiedossa useiden viikkojen ajan. Liikennesuunnittelua eli liikenteen ja ratatöiden yhteensovittamista eri toimijoiden kesken tehdään läpi vuoden.

Ratakapasiteetin ja junien aikataulujen suunnittelussa huomioidaan mm. junaliikenteen kulkusuunnat raiteilla, junien tarvittavat minimietäisyydet toisistaan sekä junien kohtaamisessa tarvittavat varoajat. Vastaantulevan liikenteen ohittamiselle on varattu joustoa aikatauluissa, jotta odottava juna ehtii varmasti sivuraiteelle odottamaan vastaantulevaa junaa. Välillä junakuljetuksia korvataan linja-autokuljetuksilla. Tällöin radalle tehdään korjauksia, joita ei voida toteuttaa junaliikenteen kulkiessa radalla. 

Liikenteenohjaus: Sujuvaa junaliikennettä

Junamatkan aikana liikenteenohjaus seuraa junan kulkua ja varmistaa sille turvallisen kulkutien. Rautatieliikenteen ohjaamisen lisäksi rataverkon kuntoa sekä rautatieliikenteen tilannekuvaa seurataan jatkuvasti. Rataliikennekeskus ja liikenteenohjaus osana sitä tietävät jatkuvasti mitä radalla tapahtuu. Heille menee tieto kaikista radalla olevista vaurioista ja häiriötilanteista, jolloin rataliikennekeskus reagoi tilanteisiin vaaditulla tavalla. 

Rautatieliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamisessa ihmisten lisäksi tekniikalla on merkittävä rooli. Teknisten turvalaitteiden avulla pystytään seuraamaan junien sijaintia sekä vapaita raiteita. Välillä junat pysähtyvät liikennepaikkojen välille tai lähtevät asemalta aikataulustaan myöhässä. Nämä ovat merkkejä turvalaitteiden ja liikenteenohjauksen oikeista toimenpiteistä, joilla varmistetaan edessä olevan rataosan olevan vapaana junalle ja etenemisen olevan turvallista.  

Matkan jälkeen: Rautatieliikennettä kehitetään jatkuvasti

Rautatieliikennejärjestelmää seurataan jatkuvasti niin kunnon, toimivuuden, turvallisuuden kuin kehittämistarpeiden osaltakin. Rautatiejärjestelmää kehitetään itsenäisesti sekä osana koko liikennejärjestelmää. Kehitystyössä on mukana rautatietoimijoiden lisäksi muun muassa kuntia, kaupunkeja, rautatiekuljetuksia käyttäviä yrityksiä sekä päättäjiä ja viranomaisia. Näin rautateitä kehitetään yksittäisten matkustajien sekä koko yhteiskunnan eduksi.

Turvallista matkaa!

 

Tämä juttu on julkaistu Luumäki-Imatra-ratahankkeen uutiskirjeessä.Voit liittyä uutiskirjeen jakelulistalle klikkaamalla seuraavaa linkkiä: liity uutiskirjeen jakelulistalle.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.